Středověký vtip

Středověk byl dobou, kdy na humor nezbývalo mnoho času. Přesto si tamní lidé našli cestu, jak se pobavit a odlehčit tak krutosti, kterou byl středověk proslulý. 

Ačkoliv to byla doba, kdy většina lidí byla oddaná církvi a hlavním tématem dne bylo plnění církevních povinností, vtipy o vyražených zubech, zraněních, ke kterým docházelo v bojích nebo dokonce o tom, jak někomu přerušit líbánky, si našly způsob, jak lidem vykouzlit úsměv na rtech.

Právě tématika zubů pak byla nejčastěji používaným tématem středověkých vtipů. Důvodem byl fakt, že rytíři byli během válčení na zuby citliví. 

Příkladem je i blokáda na Visle. Vedli ji křižáci, kteří se museli ubránit silné střelné palbě. Přesto jedinou informací, která se z té události dochovala, byla, že "Prusové vyrazili bratru Konrádovi zub". 

Středověcí válečníci měli rádi příběhy o nich samotných. Jedním z takových vtipů, který se podařilo dochovat, byl o králi Otakarovi. Je důkazem, jak krále vnímali cizinci v dávných časech. 

Král Otakar

Přesněji řečeno měl tento vtip vystihnout rozhovor mezi českým králem Otakarem a pruským šlechticem. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

V něm český král vedl své vojsko na hrad Balga. Cestou se ale prostřednictvím svých bratří setkal s pruským šlechticem. Tím byl jistý stařeč jménem Gedune.

Král Otakar neváhal a dal se s Gedunem do řeči. Byl si vědomý jeho znalosti vojenských schopností Samlanďanů. 

Čekého krále zajímalo, zda jsou Samlanďané dostatečně silní, aby dosáhli vítězství. Když tedy Otakar spatřil první jednotku vojska, zeptal se Geduna, zda je dost silná, aby uspěla. Gedune králi odpověděl, že není. 

Ve chvíli, kdy na místo dorazila druhá jednotka Samlanďanů, jež se vyznažovala dvakrát větší silou, položil český král Gedunovi stejnou otázku. Gedune mu však odvětil stejně jako u první otázky. 

Až v okamžiku, kdy přišla třetí jednotka, třikrát silnější, odvětil Gedune, že je dostatečná. Poté se dostavil i zbytek vojska. Vojáci pokryli led a král opět Gedunovi položil otázku, zda je právě toto vojsko schopné působit v Samlandu. Gedune králi odvětil: „Je dostatečné, aby se dostalo kamkoli si přeješ."

Tento vtip je důkazem, jak cizinci vnímali Čechy v dávných časech. Nutno podotknout, že hlavním cílem každého vypravěče bylo především zaujmout rytířské publikum a jeho naslouchání o historii řádu. 

Zdroje: department.monm.edu, www.apollon.uio.no, www.colorado.edu