Fantastický nález dokázal, že Egyptu opravdu vládl král Škorpion. Bylo to ještě před faraony

Jarouš M Komořanský | 2. 2. 2023

"Král Škorpion" je legendární postava ze staroegyptské historie. Dlouhou dobu neexistoval žádný historický důkaz o králi tohoto jména, který by vládl starověkému Egyptu. Jenže se zdá, že fantastický nález jeho existenci skutečně dokázal. Král Škorpion zřejmě vládl Egyptu ještě před faraony.

historicaleve.com, curiosmos.com, cs.wikipedia.org/wiki/KralScorpion

Jméno krále Škorpiona je spojováno s mocným panovníkem z predynastického období, známým jako král Škorpion I., který žil kolem roku 3150 př. n. l. Své jméno získal podle obřadní hlavice palcátu, která byla objevena v hlavním depozitáři v Hierakonpolisu a o níž se předpokládá, že mu patřila.

Legendy, nebo skutečnost?

Král Škorpion I. je považován za jednoho z prvních známých vládců ve starověkém Egyptě a jeho vláda znamenala významný okamžik v přechodu z předdynastického období do raně dynastického období. Předpokládá se, že sehrál klíčovou roli při sjednocování Horního a Dolního Egypta a vzniku první dynastie.

Navzdory jeho významu v raně egyptských dějinách je však o králi Škorpionovi I. a jeho vládě k dispozici jen málo informací a většina toho, co je o něm známo, je založena na spekulacích a interpretaci omezených archeologických nálezů.

Kdo sjednotil Egypt

Právě coby archeologický nález byla v roce 1995 objevena badatelem doktorem Johnem Colemanem Darnellem a jeho manželkou v Gebel Tjauti tzv. "Štíří tabule". Egyptské písky tak ukázaly další skvělou práci při uchovávání historie země faraonů.

Starověký text byl vytesán před 5 350 lety do vápence a ukazuje vládu panovníka označovaného jako Štíří král. Díky hieroglyfům známe i podobu jeho jména, které se psalo jako dravý pták – jestřáb nebo sokol – nad štírem.

Podívejte se na tělo egyptské mumie pokryté vrstvami zlata. Jde o objev století, tvrdí vědci
Magazín

Podívejte se na tělo egyptské mumie pokryté vrstvami zlata. Jde o objev století, tvrdí vědci

Text hovoří o tom, že před více než 5 000 lety Škorpion porazil krále Naqadu a sjednotil tak Horní Egypt, což byla jen předehra ke konečnému sjednocení Horního a Dolního Egypta prvním faraonem Narmerem. Ten byl pravděpodobně nástupcem protodynastického krále Ka, případně, jak nyní víme, i krále Škorpiona.

Na zajímavé video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Symbolika hovoří jasně

Když byla nalezená deska analyzována, vědci dospěli k závěru, že byla vyryta křemennými nástroji. Tehdejší písaři tak chtěli znázornit průvod panovníka vracejícího se do města Abydos po porážce konkurenčního vůdce Naqady. A jednalo se právě o krále Škorpiona, o němž se traduje, že byl mýtickým vládcem starověkého Egypta. Symbol sokola je standardním vyobrazením pro boha Hora. Právě symbolika hraje v egyptských památkách velkou roli.

Tuto ženu považovali ve starém Egyptě za nádhernou. Podívejte, jak moc se změnil ideál krásy
Magazín

Tuto ženu považovali ve starém Egyptě za nádhernou. Podívejte, jak moc se změnil ideál krásy

Škorpion a Narmer jedno jsou?

Ač dosud nemá král Škorpion jasné místo v historických pramenech, tato tabule by mu mohla místo zajistit. Mnohé teorie se neshodují na jeho skutečné identitě, ale někteří egyptologové se dokonce domnívají, že Narmer a Škorpion mohli být jedna a tatáž postava.

Proti nim pak stojí názor, že král Škorpion II. byl naopak odpůrcem Narmera a Ka.

Podle této teorie by platilo, že egyptské země byly rozděleny na několik menších království. Ta byla vzájemnými rivaly a bojovala o větší území. Kdyby se jednalo o pravdivou teorii, možná si doložený sjednotitel Egypta, Narmer, podmanil říše Ka a Škorpiona II.

A právě tím se stal sjednotitelem egyptské země.

Ač se možná nikdy nedozvíme, zda jde o reálnou postavu, přesto zůstává král Škorpion důležitou postavou v dějinách starověkého Egypta a stále vzbuzuje představivost lidí na celém světě.

Tagy Dolní Egypt Egypt John Coleman Narmer Starověký Egypt vláda