Vědci oživili tvář faraonky Hatšepsut a vylekali se. Její zvláštní rysy si neumí vysvětlit

Natálie Borůvková | 31. 3. 2023

Byla jednou z nejúspěšnějších staroegyptských panovnic, skvělou obchodnicí a plodnou stavitelkou. Egyptu vládla jako muž, i přesto, že byla ženou. Vědci oživili tvář faraonky Hatšepsut a vylekali se. Její zvláštní rysy si vůbec neumí vysvětlit.

Mocná faraonka

Hatšepsut byla mocnou faraonkou starověkého Egypta. Vynikala obchodní dovedností i stavitelskou zručností. Egyptu vládla v 15. století př. n. l. dlouhých dvacet let, během kterých její země vzkvétala. 

Vláda Hatšepsut znamenala počátek období Nové říše v dějinách starověkého Egypta. Přesto o Hatšepsut každý neslyšel. Po nástupu jejího synovce Thutmose III. na trůn se většina Hatšepsutiných nápisů a ikonografie úmyslně zničila.

Spekuluje se, že šlo o soustředěné politické úsilí Thutmose. Tím, že vymazal svou předchůdkyni ze záznamů, zajistil legitimitu nástupu svého syna na trůn. Tím se Hatšepsutin odkaz na dlouhá tisíciletí ztratil v dějinách. 

Až archeologové 20. století začali odhalovat pravdu o její vládě. Legitimita nástupu Thutmosova syna na trůn však nebyla jediným důvodem, proč se Hatšepsut ztratila v čase. Dalším důvodem byla její vláda v době, kdy se faraonem mohl stát jen muž. 

Hatšepsut byla provdaná za nevlastního bratra, který krátce po svatbě zemřel. Thutmos v té době nebyl plnoletý, a tak se jeho regentka rozhodla sama ujmout vlády. Tvrdila, že jí její otec určil za svou právoplatnou nástupkyni, když na smrtelné posteli řekl: „Tuto svou dceru, Hatšepsut, jsem určil za svou nástupkyni na trůně... ona bude řídit lid ve všech oblastech paláce; to ona vás skutečně povede. Poslouchejte její slova, sjednoťte se na její příkaz." 

Nemilé odhalení

Rané portréty zobrazovaly faraonku Hatšepsut s tělem ženy, ale s tradičně mužskou pokrývkou hlavy faraona. Později však tato panovnice plně potvrdila svou autoritu tím, že se prezentovala jako mužský král. Dokonce s plnovousem a svaly.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Plně se tedy podvolila pravidlům, která musel splňovat mužský faraon. Lepila si vousy, nechala si oholit vlasy, vzdala se šatů, měla zaoblené tvary a sama o sobě mluvila v mužském rodě. Vědci nyní oživili její tvář a čekalo je nemilé odhalení. Její maskulinní rysy si vůbec neumí vysvětlit. 

Ačkoliv byla ženou, která vládla jako muž, dokázala faraonka Hatšepsut vládnout bez jakýchkoliv vojenských konfliktů. Po své smrti v roce 1458 př. n. l. po sobě zanechala království bohatší a působivější, než se komukoliv předtím povedlo. 

Hatšepsut během své vlády přinesla Egyptu obrovské bohatství z nových obchodních výprav, mnoha úspěšných stavebních projektů, včetně mohutného márnicového chrámu v Údolí králů.

Vědci zrekonstruovali tvář nejmocnějšího faraona Egypta: Ramesses II. byl mimořádně krásný muž
Magazín

Vědci zrekonstruovali tvář nejmocnějšího faraona Egypta: Ramesses II. byl mimořádně krásný muž

Nápis na jednom z jejích obelisků v Karnaku je důkazem, jak velkou hodnotu Hatšepsut přikládala své pověsti a svému odkazu: „Nyní se mé srdce obrací sem a tam, když myslím na to, co řekne lid. Ti, kteří uvidí mé pomníky v příštích letech a budou mluvit o tom, co jsem vykonala." 

Vědec zrekonstruoval tvář Tutanchamonovy babičky. Tak vypadala nejkrásnější žena starého Egypta
Magazín

Vědec zrekonstruoval tvář Tutanchamonovy babičky. Tak vypadala nejkrásnější žena starého Egypta

Trvalo několik tisíciletí, než se jí dostalo plného uznání za její odvahu, novátorství a odmítání přijmout cokoli menšího než velikost navzdory společenskému omezení vyplývajícímu z jejího pohlaví.

Zdroje: www.ctidoma.cz, en.wikipedia.org, www.nationalgeographic.com

Tagy Egypt Hatšepsut Nová říše Starověký Egypt vláda