Ve starověkém Uru měly ženy dvě polohy. Elitní ženy byly nějakým způsobem spojeny s vládci, byly jejich sestrami či manželkami, a byly velmi důležité a reprezentovaly stát. Cestovaly po zemi a představovaly moc. Byly slavné a skutečně měly i určitou moc v rukách.

Na druhé straně stály ženy pracující v textilním průmyslu, což bylo jedno z hlavních průmyslových odvětví v jižním Iráku. Vyráběla se zde vlna a len, a proto zde fungovaly rozsáhlé dílny, kde se ženy zabývaly výrobou vlněných předmětů. I zde byly ženy ve vedoucích pozicích.

Nalezená žena mohla patřit k jedné z těchto dvou skupin. Ale vezměme to popořádku.

Kdo byla dávno zapomenutá žena?

Ve 20. letech 20. století odhalil britský archeolog Leonard Woolley hluboko v jihoirácké poušti mezopotámskou hrobku. Netušil, že se jedná o nejbohatší hrobku, jaká kdy byla v Mezopotámii objevena. Ležela v ní kostra stará 4 500 let, doslova obalená zlatem.

Žena byla pokryta zlatem a drahými kameny, měla těžké prsteny na každém prstě, zlatý opasek, zlatou čelenku se složitě tepanými listy a stojatými květy. Kolem ní ležela ještě další tři těla, zřejmě služebnictvo.

Tento nález doslova otřásl světem, protože hrobka prokazatelně patřila ženě. Touto ženou byla Pu-abi. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Královna Pu-abi – elitní žena své doby

Nález z hrobky byl postupně identifikován jako královna Pu-abi, a to dle pečeti, která byla rovněž v hrobce nalezena. Lidé si nechávali tyto pečeti vyrábět právě proto, aby se mohli identifikovat. Na pečeti z hrobky byla vyobrazena žena na hostině. A bylo zde i její jméno: Pu-abi. Je velmi jasné, že se jednalo o osobu královského původem, zřejmě královu manželku. Ačkoli se o Pu-abi nezmiňují žádné soudobé dokumenty, někteří vědci se domnívají, že mohla vládnout sama, protože její pečeť neuvádí žádného manžela.

Pu-abi zemřela před rokem 2400 až 2350 př. n. l. a byla jako elitní žena právě jednou ze zástupkyň státu. I proto je na pečeti zobrazena na hostině. Elitní ženy cestovaly, účastnily se rituálů, objížděly vesnice a města, kde pořádaly hostiny, kam se lidé chodili dívat i na to, jaké tyto ženy, představitelky státu, nosí oděvy.

Analýza oděvu Pu-abi

Královnin oděv byl podroben podrobné expertize, jíž se ujala archeoložka Rita Wrightová, odbornice na textil a emeritní profesorka antropologie na Newyorské univerzitě. Její analýza přitom měla klíčový význam, protože do té doby se vše točilo jen kolem královniných šperků, nikoli textilií. To poukazuje i na fakt, že metalurgie byla považována v té době za klíčovou, možná i proto, že textilie zpracovávaly ženy,

Kvalita královniných ozdob je zjevně nejvyššího druhu a stejně je na tom i její oděv.

Na pečeti sedí Pu-abi na sedadle, které používala královská rodina. Její vlasy jsou staženy do drdolu a královna má na sobě sukni, která je na konci zřasená. Je zobrazena se svými ozdobami a živůtkem a její ramena obepíná plášť, který spadá až na paže a sjíždí pod prsa.

„Představovala jsem si, že plášť bude z plátna. Elitní lidé nosili vlněné oděvy, ale při zvláštních příležitostech se používala lněná látka, která se rozdávala jen elitním lidem. Zde bylo plátno vhodné pro obřad, ale navíc je průhledné a bylo pak vidět ozdoby pod ním. Jinak by ornamenty byly sotva viditelné,“ říká Rita Wrightová.

Zvláštní teorie teoretika starověké kosmonautiky Zecharii Sitchina

Novinář Sitchin, coby autor 14 knih, jehož mnozí považují za pseudohistorika, chtěl provést testy Pu-abiny DNA, a to i za cenu, že zpochybní jeho teorii. Sitchin věřil, že DNA královny může dokázat, že Annunaki popsaní v sumerských tabulkách geneticky upravili lidi a záměrně zadržovali určité lidské vlastnosti. Domníval se, že královnina DNA byla zkreslena. Myslel si, že Pu-abi byla polobůh, geneticky příbuzný s návštěvníky z Nibiru, mimozemšťany, kteří si pohrávali s naší inteligencí. Sitchin se domnívá, že "ten, kdo nás stvořil, nám záměrně zadržel určitou věc - ovoce, geny, DNA, cokoli - aby nám nedal zdraví, dlouhověkost a nesmrtelnost, kterou měl on.“

Vysoce postavená sumerská žena zvaná královna Puabi zemřela zřejmě ve věku kolem 40 let a byla královnou první dynastie v Uru. Sitchin během svých studií zjistil, že královna Puabi byla ve starověké sumerštině označována jako "Nin", což v překladu znamená "bohyně".

Ač Přírodovědné muzeum, jež novinář žádal o testy DNA, Sitchinovi odpovědělo, k provedení testu se nezavázalo.

Ještě dnes nejsou výsledky testu DNA královny Puabi k dispozici, alespoň ne veřejně. I dnes je však patrný velký zájem o teorii starověkých astronautů, proto je možné, že dojde i v budoucnu k dalšímu pokusu o testování Pu-abiných ostatků.

Zdroje:

www.atlasobscura.com

mysteriesrunsolved.com

www.en.wikipedia.org