Královna Teje byla velkou královskou manželkou faraona Amenhotepa III., matkou jeho následníka Achnatona a babičkou slavného Tutanchamona. Její otec působil jako vysoce postavený kněz a matka zřejmě pocházela z královského rodu. Podle historičky Margaret Bunson se Teje provdala za Amenhotepa jako 12letá dívka ještě v době, kdy byl princem, a na vrchol vystoupala spolu s ním.

Když pomineme neomezenou vládkyni Hatšepsut, Egypt do té doby neměl ve svém čele ženu, která by bez rozpaků ve svých rukou soustředila tolik moci jako královna Teje. S faraonem prakticky spoluvládla a účastnila se jednání se zahraničními panovníky. "Byla inteligentní a pilná, její jméno se objevilo na mnoha úředních dokumentech, a dokonce i na oznámení o sňatku krále s cizí princeznou," píše Margaret Bunson.

Silná a mocná první dáma

Jak známo, faraoni nemívali jen jednu manželku. Kromě několika oficiálních chotí si navíc vydržovali větší počet konkubín. Teje však byla manželkou číslo jedna a zdá se, že Amenhotepovi sama pomáhala domlouvat sňatky s jinými ženami. Důvody byly ryze politické, žárlivost šla stranou. Spojení s cizími princeznami zaručilo Egyptu důležité partnerské dohody se sousedskými zeměmi.

Egyptská říše se v té době těšila stabilitě a vzkvétala jedna radost. Teje na tom měla jistě velký podíl, neboť vedla veškerou státní administrativu, zatímco faraon se zabýval hlavně stavbou nových paláců a chrámů. Podle dobových záznamů mezi manželi vládl velmi pěkný, přátelský vztah.

Teje přitom stihla přivést na svět 6 dětí a přes všechna zdravotní rizika, která matky ve starověku podstupovaly, se dožila 60 let. Svého manžela dokonce o 15 let přežila a neváhala se vměšovat i do vlády svého syna Achnatona. Velký význam zřejmě měla pro vnuka Tutanchamona, který si vzal do hrobu pramen jejích vlasů.

S fyzickým půvabem to bylo slabší

Její vlastní hrobka v Údolí králů byla sice trochu poničená, když ji v roce 1907 archeologové objevili, nicméně mumie se zachovala. Díky tomu dnes vědci mohli zrekonstruovat královninu tvář. Jak se jim to povedlo, uvidíte ve videu:

Zdroj: Youtube

Rekonstrukce ovšem zřejmě není zcela přesná. Jak uvedla ředitelka Ústavu pro vědecká studia v Madridu Mercedes González, čelo královny Teje hyzdila veliká bradavice. "Egyptské muzeum mi poskytlo snímek obličeje mumie ve vysokém rozlišení. Na jejím čele se jasně rýsuje malý výrůstek, který je kompatibilní s plochou bradavicí způsobenou papilomavirem Verruca plana," vysvětlila odbornice. Podobné výrůstky podle ní nejsou zhoubné, ale ubírají jedinci na kráse - zvláště, když se objeví v partiích obličeje.

Královna Teje tedy nejspíš nebyla žádnou extra krasavicí, své mocné postavení si ale dokázala udržet až do smrti. V praxi tak potvrdila, že důležitější jsou kvality vnitřní.

Zdroje: https://www.worldhistory.org/, https://www.nbcnews.com/, https://en.wikipedia.org/