Původ Teje není zcela známý. Někteří vědci tvrdí, že její rodiče pocházeli z Núbie, historického území rozprostírajícího se v údolí Nilu v oblasti dnešního severního Súdánu a jižního Egypta. Všechny královny, které zde vládly, byly mocnými panovnicemi. To by vysvětlovalo, proč Teje úspěšně zasahovala do politiky.

Za Amenhotepa III. byla provdána ve svých 12 letech. Dohromady mu porodila šest dětí, mezi nimiž byl i Achnaton, jenž se proslavil jako strůjce velké náboženské reformy, manžel proslulé královny Nefertiti a otec Tutanchamona.

Královna Teje

Z historických pramenů vyplývá, že Teje měla po boku faraona na starosti zahraniční vztahy a diplomacii. Rok od roku její moc stoupala. Důkazem toho jsou její podobizny. Na raných zobrazeních je drobná a nevýrazná. Postupem času je stejně vysoká jako její manžel. To symbolizuje rovnoprávný vztah.

Jejich společná osmatřicetiletá vláda je označována za Zlatý věk Egypta. Bohatství proudilo z Núbie a Levanty a financovalo stavbu nových budov i tvorbu uměleckých děl. Dohromady nechali postavit 250 paláců, chrámů a pomníků.

I přesto, že měl Amenhotep III. velký harém, Teje byla vždy na prvním místě. Byla označována za Princeznu dědičku, Paní Dvou zemí, Královu manželku nebo Velkou královskou manželku. Když její syn nastoupil na trůn, měla titul Králova matka. I když neexistuje žádný náznak, že by se starým náboženstvím nesouhlasila, Achnatonovy reformy schvalovala jako prostředek k potlačení moci duchovenstva.

Rekonstrukce tváře královny Teje

Z období vlády Teje a jejího manžela se dochovala řada dokumentů i vzácných artefaktů. Až do roku 2010 se však nevědělo, kde byla panovnice pohřbena. V tomto roce provedl mezinárodní tým vědců testy vzorků DNA pocházející z mumie pojmenované jako Starší dáma. Ta byla nalezena v roce 1898 v Údolí Králů.

Zdroj: Youtube

Ženiny pozůstatky byly těžce poškozeny zloději. Měla však obdivuhodně zachovalé zuby a vlasy. Ukázalo se, že zemřela ve věku 59 až 60 let. Srovnání genomu kadeře uložené v Tutanchamonově hrobce potvrdilo, že Starší dáma je dlouho hledanou královnou. Nyní Teje vrátil podobu egyptolog a umělec Curtis Ryan Woodside.

Zdroj:

www.nationalgeographic.com, www.starovekyegypt.net, www.ancient-origins.net