I přesto, že se o ní zmiňuje Starý zákon, Nový zákon, korán i etiopské legendy, není zcela jisté, zda doopravdy žila. Zatím nebyly nalezeny žádné soudobé prameny svědčící o její existenci. V příbězích však byla královna ze Sáby vládkyní starověkého království, které se rozprostíralo na území dnešní Etiopie a Jemenu.

Makeda byla jediným dítětem krále Angaba. Aby mohla převzít vládu, musela už jako malá holčička přísahat, že navždy zůstane pannou. Díky svému pobytu na dvoře egyptského faraona se z ní stala vzdělaná dívka. Zároveň uměla také jezdit na koni, střílet z luku nebo řídit vůz. Za její vlády království, jež převzala v osmnácti letech, prosperovalo. Sama však šťastná nebyla. Toužila po pravé lásce a teplé mužské náruči. Možná proto začala slavnému izraelskému králi Šalamounovi posílat cenné dary. Jednou mu položila i těžkou hádanku a panovník byl příjemně překvapen. Na její hlavolam odpověděl básní. Zároveň ji pozval do Jeruzaléma.

Královna na nic nečekala a s početným doprovodem se vydala na dlouhou cestu. S sebou vezla drahé kamení, zlato, perly a vzácné byliny. Její karavanu doprovázela řada hudebníků. Šalamoun byl ohromen. Když později zjistil, že Makeda není jen krásná a bohatá, ale také moudrá, bláznivě se do ní zamiloval. A ona do něho. Oba se v krásném citu doslova utápěli a zanedlouho slavili svatbu.

Proroctví královna ze Sáby

Mezitím se královna svěřila Šalamounovi se svými vizemi o budoucnosti světa. Ten poprosil svého kronikáře, aby je zaznamenal. Makeda se ve svých proroctvích zmiňovala o tom, že se lidé jednoho dne postaví proti sobě, nebudou uzavírat manželství a jedinou prioritou budou peníze.

Jedna z jejích předpovědí se týkala také osudu židovského národa. Věštila, že po Šalamounově smrti se jeho země rozpadne na dvě části. Ve skutečnosti se kolem roku 931 př. n. l. rozdělila na Judské a Izraelské království. Židé pak měli bloudit světem a bránit se útokům. Královna prorokovala také příchod Mesiáše. Ten se měl narodit poblíž Jeruzaléma, učit své následovníky a dělat zázraky. Jednoho dne ho však nepřátelé měli zajmout a odsoudit k smrti.

Královna také varovala, že v budoucnosti bude „bratr proti bratru". Někteří badatelé předpokládají, že mluvila o válkách, jež vedli katolíci a protestanti. Měla věštit také přelidnění vedoucí k hladomoru a klimatickou krizi, která má skončit apokalypsou.

Konec světa podle královny ze Sáby

Jednou se Šalamoun své manželky údajně zeptal, zda svět někdy zanikne. Makeda odpověděla, že ano. To, že se blíží definitivní konec, napoví sedm znamení. Podle královny budou nejdříve „všechny živé bytosti potit krev". Poté se Měsíc objeví na východě. Slunce a hvězdy zrudnou a lidé zarmouceně zvednou oči k nebi. Podle čtvrté předzvěsti všechny stromy a rostliny uschnou.

Zdroj: Youtube

Následovat bude masivní zemětřesení, kdy z útrob planety vyjdou ohně a výpary. Šestým znamením je stoupající voda. Posledním je rozpad samotné Země. Lidé „budou vystrašení jako pomýlené ovce". Podle věštkyně bude všem těmto událostem přecházet příchod Antikrista, který věřící odvede od jejich vyznání.

Zdroj:

www.cs.wikipedia.org, www.stoplusjednicka.cz, www.dazzling.news