Světové archeologické týmy se domnívají, že nalezly Edom. Edomité ve Starém zákoně bojovali proti Izraelcům a archeologické nálezy nyní ukazují, že byli vyspělejší, než se dosud myslelo. O Edomitech hovoří toto video:

Zdroj: Youtube

Struska – měď: Důkaz království?

K objevení království pomohla struska. Archeologové totiž testovali nečistoty uvolňující se z mědi při tavbě, a tak zjistili, že Edomité používali stejné techniky tavení kovů jako jiní lidé, kteří žili v jiných oblastech před zhruba 3 000 lety. To by dokazovalo, že existoval společenský systém, který umožňoval Edomitům komunikovat a vyměňovat si myšlenky na velké vzdálenosti.

Struska podporuje představu, že v tomto období v oblasti skutečně žili nejen lidé, ale existovalo zde i silné království, které bylo zodpovědné za vytvoření rozsáhlého průmyslu v oblasti výroby mědi. Měď byla ve starověkém světě klíčovým kovem, který se používal buď samostatně, nebo ve směsi s cínem k výrobě bronzu.

Pomocí procesu zvaného radiouhlíkové datování, který pomáhá určit stáří organického předmětu, vědci stanovili datum vzniku tavicího odpadu. Nižší koncentrace mědi svědčí o tom, že se jí vytěžilo více. Tento technologický skok hrál klíčovou roli při přechodu z doby bronzové do doby železné.

Biblický Edom byl zřejmě objeven

Edom byl dříve považován za mýtický výtvor z Bible. Starý zákon popisuje Edom jako sousední nepřátelský stát Judeje, který se nacházel jihovýchodně od Mrtvého moře.

Mluvilo se o něm velmi tvrdě a nekompromisně a některé biblické texty naznačují, že se podílel na zničení Judska a svatého města Jeruzaléma.

Edom je popisován jako místo, "kde vládli králové dříve než jakýkoli izraelský král", ale později prý byl poražen a vypleněn izraelským králem Davidem. Ač se podobým příběhům vysmívala spousta historiků, objevy týmu vědců a archeologů v oblasti, kde mělo království stát, vyvolaly nové otázky ohledně jeho možné existence.

Na nález se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jak byl Edom nalezen

Podle 36. kapitoly knihy Genesis založil Edóm Jákobův bratr Ezau a jeho potomci. Edomité přitom byli kočovníci a mimo Bibli o nich nebylo mnoho známo. Podle nových nálezů ale žili o 300 let dříve, než se dosud předpokládalo. Archeologové se dříve domnívali, že Edomité jako svébytný národ začali existovat až o několik století později, než tvrdila Bible.

Za archeologickými nálezy stojí mezinárodní týmy vedené Erezem Ben-Yosefem z Telavivské univerzity a Thomasem E. Levym z Kalifornské univerzity. "Pomocí technologické evoluce jako zástupného ukazatele sociálních procesů jsme byli schopni identifikovat a charakterizovat vznik biblického království Edóm," uvedl Ben-Yosef. "Naše výsledky dokazují, že k němu došlo dříve, než se dosud předpokládalo, a v souladu s biblickým popisem."

Pokud tedy vědci skutečně našli důkazy o existenci Edómského království, o němž se v Bibli říká, že v něm "vládli králové", pak záhadu pomohlo objasnit místo, kde se vyráběla měď. Místo je dnes známo jako údolí Araba.

Zdroje:

www.dailystar.co.uk

news.sky.com

en.wikipedia.org/wiki/Edom