Byla by Božena Němcová ideálem krásy a obletovanou ženou i dnes? Pro její názory možná. A krása? Pomíjivá a v každé době jiná? Respektive hodnota je stejná, ale podoba krásy se mění. I zde bychom zřejmě řekli, že ano.

Podobizen Boženy Němcové existuje celá řada, takže sami můžete posoudit, jak by vašemu ideálu krásy vyhovovala.

Označena za „čarokrásnou“

„Na sedmnáctiletou Barunku učinil Němec dojem jako muž, který vynikal co do vnitřní ceny nad hejno fádních ctitelů jejích.“ To si myslela Sofie Podlipská. A jak vypadal? „Byl vysokého vzrůstu, daleko nad obyčejnou míru, tváře hnědé, rysů přísných, černooký, mluvil velmi hlasitě. Byl dobrý jako dítě, ale prudký jako oheň.“

Což o to, pan Němec, který mohl být asi o 12 let starší než Betty Panklová, nebyl nejhorší partie. Na Barunku „učinil dojem, získal si její zálibu“, ne však lásku. „On se zamiloval prudce do této čarokrásné dívky. Rodičům líbila se jeho povaha i jeho dobré jméno.“

Křehkost, jemnost a osobitost

Božena Němcová žila v první polovině 19. století, kdy se všem líbily ženy jemné a křehké, většinou i s jemným obličejem. Neméně důležité bylo ale i jejich společenské postavení a morální hodnoty. V pokrokové době se začaly objevovat ženy, jež měly své vlastní názory a nebály se je prezentovat, nechtěly být jen domácími puťkami a svými dovednostmi dokonce i některé muže předčily.
Právě v umělecké sféře byla jednou z nich Božena Němcová. Měla velice drobnou postavu a vypadala velmi křehce, ale přitom měla velmi sebevědomé vystupování a určitě věděla, jak na sebe ve společnosti strhnout pozornost obou pohlaví.

Královna plesu

Některé prameny uvádějí, že když se Božena Němcová 8. února 1843 účastnila prvního českého plesu, svou krásou, jednoduchostí, oduševnělou ušlechtilostí vzbudila obecnou pozornost. Jejími prvními přáteli se stali medici Josef Čejka a Václav Nebeský, kteří ji na společenských setkáváních i na výletech probudili nadšení a opojení nikdy v životě nepoznané.
„Vzhledem k tomu, že byla neobvykle krásná, výjimečně inteligentní, kultivovaná a dobrá, muselo se v Praze přijít to, co ona jako lásku a souznění duší cítila. Možná to i láska byla, dokonce čtyřikrát, možná s výjimkou Jurenky. Do chvíle, kdy ji Nebeský okouzloval svým idealismem, láskou k českému národu a plány k přispění jeho rozvoje, nevěděla, co to je skutečné milostné vzplanutí,“ rozepisuje se jedna z fanynek Němcové na webu Nová Republika.

Ale hlavně královna jazyka a fantazie

V osvícenské době, kdy Božena Němcová žila, začaly pokrokové myšlenky klíčit i v mysli výjimečných žen. Barbora navíc byla sečtělá, ale zároveň si uvědomovala své postavení, protože sama žila údělem manželky a prosté ženy. Nechtěla se vdávat, toužila po vzdělání a k tomu všemu byla velmi všímavá: To vše inspirovalo její emoce, fantazii i schopnost hlubší reflexe.


V Praze byla Němcová svým půvabem, laskavostí a inteligencí zjevením. Spřátelila se se sestrami Rottovými, Johankou a Sofií, budoucími spisovatelkami Karolínou Světlou a Žofií Podlipskou. Němcová se spřátelila s řadou významných rodin, měla přátele jak mezi ženami, tak muži. A začala horlivě psát.

Nakonec to bylo právě psaní, co předčilo její krásu.

Zdroje:

https://www.stoplusjednicka.cz/osudy-krasne-vlastenky-nelehky-zivotni-udel-bozeny-nemcove-1

http://www.novarepublika.cz/2021/01/bozena-nemcova-z-zabi-perspektivy.html

https://www.kafe.cz/celebrity/bozena-nemcova-20210121.html