Mumie totiž vzbudila šok kvůli svému nečínskému vzhledu. Nálezy naznačují fascinující historii kulturních interakcí a osídlení regionu, kterou se úřady zdráhají uznat a obávají se nepokojů stran místního obyvatelstva.

Posuďte sami: 

Zdroj: Youtube

Jak k objevu došlo?

Tělo Loulanské krásky bylo nalezeno v pozoruhodném stavu, neúmyslně zakonzervovaném suchými a vyprahlými podmínkami pouště. Byla zabalená do vlněné látky, hovězí kůže a plátna, obutá do kožených bot a obklopená hliněnými předměty a obilím. Vědci odhadli její věk v době smrti na 40 let a její zachovalé rysy, jako jsou vysoké lícní kosti a dlouhý nos, naznačovaly její evropský původ.

Co říká gentika

Navzdory přesvědčivým důkazům o původu mumie čínská vláda zpočátku testování DNA zakázala, protože se obávala, že by mohlo podnítit separatistické nálady ujgurských nacionalistů. V roce 1993 však byly některé vzorky tkáně propašované ze země a testované zahraničními vědci, což potvrdilo evropské genetické markery u lulanské krásky. Následné studie čínských vědců z let 2007 a 2009 tyto závěry potvrdily a naznačily, že její předkové mohli pocházet z Evropy přes Sibiř.

Jak to je s historií Číny

Význam tohoto objevu přesahuje identitu samotné Loulanské krásky. Tarimské mumie, včetně Loulanské krásky, poskytují důkazy o osídlení a kulturních interakcích ve východní Asii mnohem dříve, než se dosud předpokládalo. Mumie naznačují, že Sin-ťiang byl vždy tavicím kotlem různých kultur, což je v rozporu s oficiálním čínským vyprávěním o dlouhodobé dominanci v regionu.

Úřady pravdu skrývají

Přístup k mumiím za účelem dalšího výzkumu je však přísně kontrolovaný čínskými úřady. Zahraniční vědci narážejí na překážky při provádění rozsáhlých genetických testů, což vede k debatám a spekulacím o původu dávných osadníků. Někteří vědci tvrdí, že nejstarší mumie mohly pocházet spíše ze západu, ze stepí střední Asie a ještě vzdálenějších oblastí, než z čínského vnitrozemí.

Tento starobylý objev zpochybňuje konvenční historické vyprávění a přidává další vrstvy složitosti k pochopení minulosti Sin-ťiangu. Zatímco vláda nadále prosazuje své historické nároky, mumie vyprávějí jiný příběh, který odráží rozmanitou a vzájemně propojenou historii lidského osídlení v regionu. Zatímco Loulanská kráska a její družky odpočívají v muzeích, jsou tichým svědkem bohaté tapiserie kultur, které kdysi vzkvétaly podél starobylé Hedvábné stezky.

Zdroje: en.wikipedia.org/wiki/Beauty_of_Loulan, www.nytimes.com