Je zajímavé zkoumat vzhled historických postav, včetně matek, manželek a dcer sultánů Osmanské říše. Umělá inteligence si může pomoci při rekonstrukci jejich portrétů, ale skutečnost mohla být poněkud jiná…

V kontextu Osmanské říše byly harémy odlehlé prostory, kde žily ženy, včetně manželek, konkubín a příbuzných sultána. Stojí za zmínku, že harémy se netýkaly výhradně Osmanské říše a v průběhu dějin se vyskytovaly v různých jiných kulturách.

Ideály krásy v průběhu času

Rekonstrukce tváří historických osobností, včetně žen z harému, je náročný úkol. Pokroky v oblasti umělé inteligence a technik rekonstrukce obličejů sice mohou nabídnout určité přibližné výsledky, ale je třeba je interpretovat s opatrností. Takové rekonstrukce se opírají o umělecké interpretace, historické záznamy a antropologické poznatky, ale nikdy nemohou poskytnout přesné zobrazení vzhledu těchto jinak zahalených krásek.

Podívejte se sami:

Zdroj: Youtube

Pokud jde o krásu žen v osmanských harémech, standardy krásy a její vnímání se v různých dobách a kulturách liší. To, co bylo považované za atraktivní v době Osmanské říše, nemusí odpovídat současným standardům. Ideály krásy často odrážely kulturní normy a preference vládnoucí elity.

Jaké ženy ovládaly sultány i země?

Co se týče nejznámějších milenek či manželek sultánů, historické záznamy mohou upřednostňovat dokumentaci politických spojenectví a dynastických sňatků před osobními vztahy. Význam konkrétních žen se navíc může lišit v závislosti na době a jednotlivých sultánech.

I tak jsme pro vás ale vybrali některé významné ženy, které stály (anebo ležely) po boku sultánů. Diskuse o ženách z harému by neměly redukovat jejich identitu pouze na jejich vztahy se sultány. Tyto ženy byly komplexní osobnosti s různými rolemi a povinnostmi v rámci Osmanské říše a jejich život přesahoval jejich postavení v harému.

Seznamte se s významnými ženami Osmanské říše

Tyto ženy, často zahalené rouškou tajemství, ožily díky síle umělé inteligence a umožnily nám nahlédnout do jejich fascinující krásy. Podívejme se jen na některé z nich.

Významnou osobností harému byla Hafsa Sultan, manželka uctívaného osmanského sultána Sulejmana Velikého. Narodila se v roce 1510 jako dcera osmanského sultána Beyazida II. a disponovala nejen krásou, ale také intelektem. Půvab Hafsy Sultan zůstává nadčasový a rekonstruované portréty ji ukazují jako ženu neobyčejně přitažlivou.

Hürrem Sultan (Roxelana) byla manželkou sultána Sulejmana Nádherného. Byla známá tím, že ovlivňovala politické záležitosti i celý osmanský dvůr. Žádná diskuse o osmanských harémech by nebyla úplná, kdybychom nezmínili Roxelanu neboli Hürrem Haseki. Narodila se v polské vesnici Rohatyn, byla prodaná do harému. Vzestup Hürrem Sultan k moci z ní učinil nejvlivnější ženu v říši. Její ohnivě rudé vlasy a podmanivý půvab by nepochybně vzbudily pozornost a obdiv v každé době.

Mihrimah Sultan, dcera sultána Sulejmana Velikého a Hurrem Sultan, vynikala výjimečným vzděláním a hlubokým vlivem na politické dění v Osmanské říši. Byla to nesmírně inteligentní a krásná žena, která na dvoře zanechala nesmazatelnou stopu. Rekonstrukce zobrazují Mihrimah Sultan jako nádhernou krásku s fascinujícími arabskými rysy, která si podmanila srdce všech, kdo ji spatřili.

Nurbanu Sultan, manželka sultána Selima II. a matka sultána Murada III., měla jedinečnou směs evropských rysů, které ji odlišovaly. Narodila se v Konstantinopoli v roce 1525, vstoupila do harému jako konkubína, a nakonec se stala manželkou Selima II. Její půvab a elegance, zdůrazněné světlými vlasy, přispívaly k půvabu, který v paláci vzbuzovala.

Další okouzlující osobností harému byla Safiye Sultan, manželka sultána Murada III. a matka sultána Mehmeda III. Safiye Sultan se narodila v roce 1550 a její evropské rysy prozrazovaly její podmanivou krásu. Její vliv v Osmanské říši byl značný, protože se pohybovala ve spletité síti palácové politiky.

Kösem Sultan byla jednou z nejvlivnějších žen na počátku 17. století. Sloužila jako regentka svých malých synů a hrála klíčovou roli v osmanské politice.

Mahidevran Sultan byla zase matkou prvorozeného syna sultána Sulejmana, Şehzade Mustafy. Jak už to u sultánských matek bývalo, zastávala významné postavení v prvních letech života svého syna, ale postupem času ztratila vliv. Mahidevranina moc a vliv sahaly daleko za zdi harému, protože hrála významnou roli v politických rozhodnutích říše. Její výrazné rysy, jemné a přesto výrazné, doplňovaly její nepopiratelnou krásu a činily z ní okouzlující osobnost na osmanském dvoře.

Mahfiruz Hatun, výrazná brunetka, měla v harému významné postavení jako vlivná konkubína a matka sultána Sulejmana Velikého a osmanského prince Mustafy. Její moc a vliv ovlivnily osud říše, neboť její syn Mustafa byl zpočátku považovaný za právoplatného dědice trůnu. Navzdory tomu, že následnictví nakonec převzal její druhý syn Selim II., zůstává Mahfiruz Hatun svou nepopiratelnou krásou svědectvím o půvabu osmanského harému.

Zajímavé. Všimli jste si, kolik z těchto krasavic má evropské kořeny?

Zdroje: en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_Imperial_Harem, www.academia.edu, eskapas.com