Na Sibiři před půl stoletím   

„Nekonečnou“ Sibiř není nutné nijak zvlášť přibližovat. Leží mezi Uralem a Verchojanským pohořím, na dvou třetinách území Ruské federace. Mnohým naskočí obrázek kruté zimy, věčně zmrzlé půdy, oblastí mokřadů, tajgy a tundry. V poslední zmíněné se během několika minulých let objevilo v důsledku tání půdy několik propadlin. Nejrozsáhlejší z nich je Batagajka – největší zmrzlý kráter na světě. Leží v Pohoří Čerského v republice Sacha, zhruba 660 kilometrů severovýchodně od jejího hlavního města Jakutsk.  

Příroda se během miliónové historie Země vypořádala s mnoha změnami klimatu i katastrof. I věčně zmrzlé oblasti Sibiře přežily období oteplování. Problém je, že k současnému oteplování člověk nejen přispívá, ale hlavně narušuje samotnou obranyschopnost Země. Tak je tomu v případě Batagajky. Země se v této oblasti začala propadat poté, co se kvůli těžbě dřeva začaly kácet okolní lesy a oblast ztratila svou přirozenou ochranu. Půda začala tát.

Jizva se nehojí, jizva se otvírá

Že se oblasti Arktidy oteplují rychleji než jiné, není pro vědce novinkou, avšak její ruská část až dva a půl krát rychleji, než je světový průměr. Jak se zvyšují teploty, s nebývalou rychlostí se rozšiřuje i Batagajka, jak odhalily nejnovější snímky. Zprvu malá trhlina je dnes přes kilometr dlouhá a místy až sto metrů hluboká. Nové záběry z dronu zveřejněné v červenci 2023 ukazují, že se zvětšuje o více než deset metrů za rok a poukazují na vliv globálních klimatických změn na geologii této oblasti. Propadlina se rozšiřuje ve svahu, který vede k záplavové oblasti řeky Jany, a pravděpodobně se zřítí. Tím k dochází k další erozi, která obnažuje zmrzlou půdu, a následně k dalším sesuvům a rychlejšímu tání permafrostu.

Zdroj: Youtube

Radost i starost vědců

Propadliny v sibiřské tajze se objevily zatím v odlehlých oblastech. Nezasáhly obydlené oblasti a infrastrukturu. Neznamenají však jen hrozbu pro obyvatele. Současná velikost kráteru Batagajka může mít i dalekosáhlý dopad na životní prostředí. Půda pod propadem obsahuje obrovské množství plynů. Až půda rozmrzne, začne se do ovzduší uvolňovat oxid uhličitý a metan, které tání a klimatické změny urychlí.

Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré, ač to tady není zcela na místě. Nicméně propadlina k radosti vědců odhalila až 200 000 let staré záznamy o klimatické historii planety, které jim nabízejí jedinečný pohled do minulosti. Kromě toho i pozůstatky dávno pohřbených lesů, zvířat jako pižmoňů, mamutů a 4 400 let starých koní. Dokonce i prastarých virů, které byly po staletí uložené ve zmrzlé půdě.

Vědci změny v této oblasti neustále sledují. Věří, že pochopení procesů a klimatických změn v minulosti a jejich následky nám můžou pomoci připravit se na to, co nás může čekat a lépe se tomu přizpůsobit.

Zdroje: www.sciencealert.com, earthsky.org, www.iflscience.com, www.mirror.co.uk