Vědci našli podivný objekt v měsíčním kráteru. Může vysvětlit tajemství života

Lenka Bělská | 21. 11. 2022

Jak vypadal impuls ke vzniku života na Zemi? To je otázka, na kterou se vědci napříč obory snaží odpovědět již několik staletí. Studie odborníků z NASA Goddard Space Flight Center naznačuje, že odhalit tajemství veškerého bytí by mohlo měsíční moře Mare Crisium.

Před přibližně 4,1 až 3,8 miliardami let došlo v okolí naší planety k tzv. Pozdnímu velkému bombardování. Masivní asteroidy denně dopadaly na povrch nejen Země, ale také Merkuru, Venuše, Marsu a Měsíce.

Každých tisíc let zasáhne Zemi „něco“ neznámého. Vědci jev nechápou. Je hrozbou?
Magazín

Každých tisíc let zasáhne Zemi „něco“ neznámého. Vědci jev nechápou. Je hrozbou?

V této době vznikly na naší nejbližší oběžnici rozsáhlé impaktní pánve, označované za měsíční moře. Ty byly později zality žhavou lávou. Na jednom z nich, s názvem Mare Crisium, nacházející se na odvrácené straně, v centru kráteru Yerkes, je 250 metrů vysoká hora. Ta by se mohla skládat z hornin, důležitých pro vznik života.

Kráter Mare Crisium na Měsíci

Přestože Zemi v průběhu Pozdního velkého bombardování zasahovalo podobné množství meteoritů jako Měsíc, díky deskové tektonice a přítomnosti oceánů se o tomto období dochovalo jen málo informací. „Přitom může být klíčové v otázce obyvatelnosti naší planety," říká Dan Moriarty.

„Dopady cizích těles mohly Zemi dodat životně důležité složky, jako jsou aminokyseliny nebo voda," vysvětluje vědec. „Naopak, kataklyzma o několika desítkách milionů let by z planety udělalo magmatické peklo."

Saturnův měsíc Titan je druhou Zemí. Život na něm bude ale jiný, než ho známe
Magazín

Saturnův měsíc Titan je druhou Zemí. Život na něm bude ale jiný, než ho známe

Odborníci předpokládají, že Mare Crisium vzniklo někdy uprostřed této události. Aby ale toto období mohli rekonstruovat a odhadnout, jak ovlivnilo Zemi, potřebují určit jeho přesný věk. Snažili se tak najít místo, které ještě nezničily lávové toky.

Tajemství Země a Mare Crisium

To odhalili pomocí sondy NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Jde o menší horu s mírnými svahy v centru kráteru Yerkes. „Robotický rover tak nebude mít s jejím zdoláním mnoho práce a my snadno získáme tolik potřebné vzorky," doufá Dan Moriarty.

Zdroj: Youtube

Pokud se z nich vědcům podaří určit věk Mare Crisium, je možné, že by otázka týkající se vzniku života na Zemi mohla být konečně zodpovězena.

Zdroj:

www.vice.com, www.morezprav.cz, www.agupubs.onlinelibrary.wiley.com, www.en.wikipedia.org

Tagy Dan Moriarty Goddardovo kosmické středisko Mare Crisium Mars Merkur Měsíc NASA Venuše vznik života Země