Před přibližně 4,1 až 3,8 miliardami let došlo v okolí naší planety k tzv. Pozdnímu velkému bombardování. Masivní asteroidy denně dopadaly na povrch nejen Země, ale také Merkuru, Venuše, Marsu a Měsíce.

V této době vznikly na naší nejbližší oběžnici rozsáhlé impaktní pánve, označované za měsíční moře. Ty byly později zality žhavou lávou. Na jednom z nich, s názvem Mare Crisium, nacházející se na odvrácené straně, v centru kráteru Yerkes, je 250 metrů vysoká hora. Ta by se mohla skládat z hornin, důležitých pro vznik života.

Kráter Mare Crisium na Měsíci

Přestože Zemi v průběhu Pozdního velkého bombardování zasahovalo podobné množství meteoritů jako Měsíc, díky deskové tektonice a přítomnosti oceánů se o tomto období dochovalo jen málo informací. „Přitom může být klíčové v otázce obyvatelnosti naší planety," říká Dan Moriarty.

„Dopady cizích těles mohly Zemi dodat životně důležité složky, jako jsou aminokyseliny nebo voda," vysvětluje vědec. „Naopak, kataklyzma o několika desítkách milionů let by z planety udělalo magmatické peklo."

Odborníci předpokládají, že Mare Crisium vzniklo někdy uprostřed této události. Aby ale toto období mohli rekonstruovat a odhadnout, jak ovlivnilo Zemi, potřebují určit jeho přesný věk. Snažili se tak najít místo, které ještě nezničily lávové toky.

Tajemství Země a Mare Crisium

To odhalili pomocí sondy NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Jde o menší horu s mírnými svahy v centru kráteru Yerkes. „Robotický rover tak nebude mít s jejím zdoláním mnoho práce a my snadno získáme tolik potřebné vzorky," doufá Dan Moriarty.

Zdroj: Youtube

Pokud se z nich vědcům podaří určit věk Mare Crisium, je možné, že by otázka týkající se vzniku života na Zemi mohla být konečně zodpovězena.

Zdroj:

www.vice.com, www.morezprav.cz, www.agupubs.onlinelibrary.wiley.com, www.en.wikipedia.org