Výbuch byl tak silný, že v zemi vytvořil mohutnou trhlinu, která se od té doby rozšiřuje. Vědci pokračují ve studiu kráteru a jeho vzniku, aby lépe porozuměli probíhajícím procesům. Obří trhlina zatím slouží jako jasná připomínka mocných a nepředvídatelných sil, které utvářejí naši planetu.

Na videu, které na YouTube zveřejnila ruská zpravodajská agentura RT, je vidět, jak odborníci z regionu kráter zkoumají a měří jeho rozměry. Průměr kráteru se odhaduje na 50 metrů a jeho hloubka zatím není známa. Podívejte se sami:

Zdroj: Youtube

Vítejte v začarovaném kruhu

Podle stejného článku v Daily Mail se vědci domnívají, že výbuch byl způsobený nahromaděním plynu v permafrostu. Když permafrost roztál, plyn se uvolnil a způsobil mohutnou explozi, která vedla ke vzniku kráteru. Je také možné, že výbuch byl způsobený dopadem meteoritu, ale to nebylo potvrzeno.

Exploze a následný vznik kráteru vyvolaly obavy z dopadů klimatických změn na věčně zmrzlé oblasti. S pokračujícím nárůstem teplot dochází k nebývale rychlému tání věčně zmrzlé půdy a do atmosféry se uvolňují zachycené plyny, jako je metan a oxid uhličitý. Následně to přispívá k oteplování planety a vytváří začarovaný kruh.

Krátery neustále pracují

Od okamžiku, kdy se kráter otevřel v roce 2013, se zvětšil více než 15krát. Vědci se domnívají, že mohl vzniknout výbuchem podzemního plynu, i když izolovaný kráter Tajmyr se nachází stovky kilometrů od desítek podobných děr na poloostrově Jamal, v oblasti, kterou místní obyvatelé nazvali "koncem světa". Tajmyr v roce 2013 zemi vyryl díru hlubokou odhadem 330 metrů. Také jeho průměr se neustále zvětšuje. V kráteru Tajmyr se nyní nachází jezero, které vzniklo táním permafrostu a propadnutím stěn kráteru.

Podivný výbuch a záře na obloze, které byly slyšet i vidět lidmi v širokém okolí, však vnesly do události nové světlo. Místní obyvatelé spekulovali, že úkaz mohl být dalším vybuchujícím vesmírným objektem, ale podle vědců tomu tak není. Například profesor Vasilij Bogojevlenský říká, že obdobné struktury jsou kopcovitého tvaru a jsou běžné v arktických a subarktických oblastech.

Tajmyrská erupce by pak tedy nebyla přímým důsledkem klimatických změn, protože její zdroj by se nacházel v příliš velké hloubce pod povrchem. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení se jeví výbuch metanu nebo jiného podzemního plynu procesem degazace, při kterém mohlo dojít k degradaci hydrátů plynu a uvolnění metanu.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.zpravy.aktualne.cz