Valcamonica a její skalní kresby jsou první italskou památkou světového dědictví UNESCO, která byla na seznam zapsána v roce 1979. Skalní kresby z Valcamonica, jimž se rovněž říká „galerie Valcamonica“, se táhnou přes období osmi tisíc let až do naší současnosti, v čemž tkví jejich neocenitelnost. Převážná většina petroglyfů je vytvořena na podledovcově proudícím skalním podloží a ledovcových erozních plochách. Ty byly odhaleny při ústupu posledního ledovce, když bylo údolí před 15 000 lety vytvořeno.

Název údolí je odvozen od národa Camuni, který žil v této oblasti v době železné. Petroglyfy se nacházejí po obou stranách údolí a představují mimořádnou obrazovou dokumentaci pravěkých zvyků a mentality. Zobrazují témata spojená se zemědělstvím, lovem jelenů, souboji i jednoduché geometricko-symbolické obrazce.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Svědectví galerie pod širým nebem

Valle Camonica je údolí v Lombardii, které se rozprostírá v délce přibližně 90 km uprostřed východních Alp mezi provinciemi Brescia a Bergamo. Tato přírodní galerie skrývá 250 000 skalních rytin, díky nimž je údolí považováno za jednu z největších petroglyfických sbírek na světě.

Na rytinách se průběžně pracovalo 8 000 let, od mezolitu (8. až 6. tisíciletí př. n. l.) až do doby římské a středověké, takže kresby vlastně přímo mapují neolit, dobou měděnou, bronzovou a železnou. Rytiny jsou zobrazeny na 2500 skalách a procházet údolím je díky tomu jako cestovat časem a zkoumat vyprávění o vývoji zvyků a mentality našich pravěkých předků.

Jeskynní umění, které poprvé zaznamenal v roce 1909 bretaňský geograf Walter Laeng, je rozděleno do různých lokalit v osmi tematických parcích. Park má rozlohu přibližně 290 hektarů a rozkládá se na území tří různých obcí. Procházka po Valcamonice tak představuje sugestivní cestu po historii, jak ji vypráví umění.

Proměna motivů v čase

Podle toho, jak se mění ztvárnění v jednotlivých obdobích, můžeme mnohé zjistit. Například nejstarší petroglyfy v obci Dafo Boario Terme obsahují vyobrazení zvířat ve velkém měřítku. Můžeme z nich vyvodit každodenní život archaické společnosti, jako byla ta v mezolitu a ve vrcholném paleolitu. Nejhojnějšími motivy jsou kočování, zemědělství a lov, proto jsou zde vyobrazeny lidské postavy a geometrické prvky. Ze stejné doby se začínají objevovat i výjevy prvních náboženských postav.

Doba měděná pak ukazuje příběhové balvany s vyobrazeními lidí a symbolů spojených s výskytem kola, vozu a prvních technik zpracování kovů.

Doba bronzová (2. tisíciletí př. n. l.) je charakterizována v rytinách zbraněmi a zbrojí, ale stejně důležité jsou výjevy zobrazující ženské iniciační obřady z období cca 3000 až 2000 př. n. l.

Nejsložitější a nejpropracovanější hieroglyfy vznikly v době železné. Jsou vázány na lid Camuni, který byl v údolí již dlouho usazen.

Následující epocha znamenala úpadek jeskynního umění ve Val Camonica, ale do jisté míry došlo k jeho obnovení ve středověku. Středověkou éru v jeskynních malbách mapují symboly náboženského a křesťanského charakteru.

Více informací se dozvíte i zde:

Zdroj: Youtube

Jak zachovat umění co nejdéle

Skalní kresby ve Valcamonice si zachovaly vysokou úroveň autenticity, pokud jde o jejich formu, ikonografii a materiál. Památka podléhá různé právní ochraně, a to národní, regionální a místní. Místo je průběžně sledováno, restaurováno a kontrolováno a ochrannou ruku nad ním drží místní úřad ministerstva pro kulturní dědictví a činnosti a zvláštní síť parků se skalními kresbami. Veškeré restaurátorské práce probíhají pod vedením ministerstva v souladu se zásadami Benátské charty.

Dokazují tyto kresby návštěvu mimozemšťanů?

O slovo se v údolí hlásí samozřejmě i zastánci konspiračních teorií, podle nichž by starověké skalní kresby mohly být důkazem, že Zemi kdysi navštívili mimozemšťané. Zastánci konspiračních teorií věří, že mimozemšťané jsou zobrazeni v historii lidstva, a tvrdí, že ET řídila vývoj lidstva. Například konspirační web Unknown5 uvedl: "Věřící v teorie o dávných mimozemšťanech poukazují na tyto skalní kresby jako na důkaz prehistorických návštěv mimozemšťanů na Zemi a tvrdí, že kresby jsou záznamem lidí z této oblasti o tom, čeho byli svědky."

Své tvrzení opírají zejména o vybrané kresby, například dva muže v helmách s podivnými zbraněmi, které jsou podle nich svědectvím, že na Zemi přiletěli dávní astronauti. Je fakt, že se jedná o bizarní kresbu, kde petroglyfy zobrazují podivné postavy v ochranných oblecích, jimž z hlav vycházejí také bílé čáry, jako by světlo vycházelo z přileb.

Zdroje:

www.worldheritagesite.org, www.italia.it, www.express.co.uk, en.wikipedia.org