Vědci našli v Alpách 200 000 záhadných kreseb. Jsou dvakrát starší než pyramidy

Valcamonica a její skalní kresby jsou první italskou památkou světového dědictví UNESCO

Valcamonica a její skalní kresby jsou první italskou památkou světového dědictví UNESCO

Foto: Profimedia

Věděli jste, že Valcamonica, údolí ležící v hornaté oblasti regionu Lombardie, má jednu z největších světových sbírek prehistorických petroglyfů? Ve skále je zde vytesáno více než 140 000 symbolů a obrazců, které vznikaly v průběhu 8 000 let. Tyto obrazce a kresby jsou mimořádnou obrazovou dokumentací dobového života. Co o nich víme?

Valcamonica a její skalní kresby jsou první italskou památkou světového dědictví UNESCO, která byla na seznam zapsána v roce 1979. Skalní kresby z Valcamonica, jimž se rovněž říká „galerie Valcamonica“, se táhnou přes období osmi tisíc let až do naší současnosti, v čemž tkví jejich neocenitelnost. Převážná většina petroglyfů je vytvořena na podledovcově proudícím skalním podloží a ledovcových erozních plochách. Ty byly odhaleny při ústupu posledního ledovce, když bylo údolí před 15 000 lety vytvořeno.

Název údolí je odvozen od národa Camuni, který žil v této oblasti v době železné. Petroglyfy se nacházejí po obou stranách údolí a představují mimořádnou obrazovou dokumentaci pravěkých zvyků a mentality. Zobrazují témata spojená se zemědělstvím, lovem jelenů, souboji i jednoduché geometricko-symbolické obrazce.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Svědectví galerie pod širým nebem

Valle Camonica je údolí v Lombardii, které se rozprostírá v délce přibližně 90 km uprostřed východních Alp mezi provinciemi Brescia a Bergamo. Tato přírodní galerie skrývá 250 000 skalních rytin, díky nimž je údolí považováno za jednu z největších petroglyfických sbírek na světě.

Oblast ve Valcamonice chráněná UNESCO.Oblast ve Valcamonice chráněná UNESCO.Zdroj: Profimedia

Na rytinách se průběžně pracovalo 8 000 let, od mezolitu (8. až 6. tisíciletí př. n. l.) až do doby římské a středověké, takže kresby vlastně přímo mapují neolit, dobou měděnou, bronzovou a železnou. Rytiny jsou zobrazeny na 2500 skalách a procházet údolím je díky tomu jako cestovat časem a zkoumat vyprávění o vývoji zvyků a mentality našich pravěkých předků.

Jeskynní umění, které poprvé zaznamenal v roce 1909 bretaňský geograf Walter Laeng, je rozděleno do různých lokalit v osmi tematických parcích. Park má rozlohu přibližně 290 hektarů a rozkládá se na území tří různých obcí.  Procházka po Valcamonice tak představuje sugestivní cestu po historii, jak ji vypráví umění.

Dnes je Sahara třetí největší pouští světa. Změní se to?

Na zelené Sahaře žili záhadní lidé: Před 10 000 lety vyspělá civilizace zmizela

Proměna motivů v čase

Podle toho, jak se mění ztvárnění v jednotlivých obdobích, můžeme mnohé zjistit. Například nejstarší petroglyfy v obci Dafo Boario Terme obsahují vyobrazení zvířat ve velkém měřítku. Můžeme z nich vyvodit každodenní život archaické společnosti, jako byla ta v mezolitu a ve vrcholném paleolitu. Nejhojnějšími motivy jsou kočování, zemědělství a lov, proto jsou zde vyobrazeny lidské postavy a geometrické prvky. Ze stejné doby se začínají objevovat i výjevy prvních náboženských postav.

Doba měděná pak ukazuje příběhové balvany s vyobrazeními lidí a symbolů spojených s výskytem kola, vozu a prvních technik zpracování kovů.

Údolí ve Valcamonice je neskutečnou přírodní galerií.Údolí ve Valcamonice je neskutečnou přírodní galerií.Zdroj: Profimedia

Doba bronzová (2. tisíciletí př. n. l.) je charakterizována v rytinách zbraněmi a zbrojí, ale stejně důležité jsou výjevy zobrazující ženské iniciační obřady z období cca 3000 až 2000 př. n. l.

Nejsložitější a nejpropracovanější hieroglyfy vznikly v době železné. Jsou vázány na lid Camuni, který byl v údolí již dlouho usazen.

Následující epocha znamenala úpadek jeskynního umění ve Val Camonica, ale do jisté míry došlo k jeho obnovení ve středověku. Středověkou éru v jeskynních malbách mapují symboly náboženského a křesťanského charakteru.

Více informací se dozvíte i zde:

Zdroj: Youtube

Jak zachovat umění co nejdéle

Skalní kresby ve Valcamonice si zachovaly vysokou úroveň autenticity, pokud jde o jejich formu, ikonografii a materiál. Památka podléhá různé právní ochraně, a to národní, regionální a místní. Místo je průběžně sledováno, restaurováno a kontrolováno a ochrannou ruku nad ním drží místní úřad ministerstva pro kulturní dědictví a činnosti a zvláštní síť parků se skalními kresbami. Veškeré restaurátorské práce probíhají pod vedením ministerstva v souladu se zásadami Benátské charty.

 Kresby ve Valcamonice Kresby ve Valcamonice Zdroj: Profimedia

Dokazují tyto kresby návštěvu mimozemšťanů?

O slovo se v údolí hlásí samozřejmě i zastánci konspiračních teorií, podle nichž by starověké skalní kresby mohly být důkazem, že Zemi kdysi navštívili mimozemšťané. Zastánci konspiračních teorií věří, že mimozemšťané jsou zobrazeni v historii lidstva, a tvrdí, že ET řídila vývoj lidstva. Například konspirační web Unknown5 uvedl: "Věřící v teorie o dávných mimozemšťanech poukazují na tyto skalní kresby jako na důkaz prehistorických návštěv mimozemšťanů na Zemi a tvrdí, že kresby jsou záznamem lidí z této oblasti o tom, čeho byli svědky."

Své tvrzení opírají zejména o vybrané kresby, například dva muže v helmách s podivnými zbraněmi, které jsou podle nich svědectvím, že na Zemi přiletěli dávní astronauti. Je fakt, že se jedná o bizarní kresbu, kde petroglyfy zobrazují podivné postavy v ochranných oblecích, jimž z hlav vycházejí také bílé čáry, jako by světlo vycházelo z přileb.

 

Zdroje:

www.worldheritagesite.orgwww.italia.itwww.express.co.uken.wikipedia.org