Naleziště stop Trachilos si zaslouží velkou pozornost vědeckého světa. Byl zde nalezen zvláštní otisk lidského chodidla. Lidské chodidlo je od chodidla primátů velmi odlišné – nemáme drápy, chodidlo pokládáme na zem a první a druhý prst jsou obvykle delší než tři zbývající prsty. Na rozdíl od primátů jsou naše palce v jedné linii s dlouhou osou chodidla. Tak se tato část našeho těla stala jednou z určujících charakteristik příslušnosti k lidskému rodu. Studie, jež hovoří o zvláštním otisku nohy, je sice stále kontroverzní, ale poskytuje bohaté východoafrické důkazy o raných hominidech v oblasti, kde jsem o nich neměli ponětí.

Zvláštní otisk chodidla poutá pozornost vědeckého světa

Období, do něhož zatím vědci otisk chodidla z Kréty zasadili, odpovídá geologickému časovému intervalu miocénu.

Na dokument o stopách z Kréty se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Stopy z Trachillu jsou malé a patří člověku vzpřímenému. Celkem jich bylo nalezeno 29, rozličné velikosti, jež se pohybuje od 94 mm do 223 mm. Stopy jsou velmi podobné stopám lidským, ale pokud by tomu tak skutečně bylo, jednalo by se o převratný objev. Dlouho se totiž mělo za to, že kolébka lidstva leží v Etiopii v Africe. Homininy, nejstarší známé fosilie těl, pocházejí právě z afrických míst v Tanzanii, Čadu, Keni a Etiopii.

Trachillské stopy či otisky nohou byly datovány pomocí kombinace zkamenělých mořských mikroorganismů zvaných foraminifera a charakteru místních sedimentárních hornin. Oba tyto ukazatele jsou velmi přesné, takže o to jsou výsledky překvapivější. Na samém konci miocénu, asi před 5,6 mil. let, totiž celé Středozemní moře na nějakou dobu vyschlo, což právě zanechalo v sedimentech okolních oblastí zřetelné stopy.

Stopy na Krétě tedy pravděpodobně pocházejí z období bezprostředně předcházejícímu této události, tedy asi z doby před 5,7 milionu let.

Středozemí coby kolébka dnešního člověka?

Nyní je na výzkumnících, aby se pustili do hledání dalších stop nebo ještě lépe tělesných fosilií, které nám pomohou lépe pochopit toto zajímavé období rozmanitosti primátů. Pokud totiž byly stopy z Trachilosu skutečně vytvořeny raným předkem člověka, pak je velmi pravděpodobné, že naši předkové obývali i oblast Středomoří.

Kréta v té době ještě nebyla ostrov, ale byla připojena k řecké pevnině. Přítomnost miocénních hominidů v Evropě i v Africe ukazuje, že oba kontinenty jsou možnými domovskými zeměmi předchůdců člověka. Samozřejmě, že tato teorie je velkou časté vědecké obce popírána, někteří dokonce zpochybňují, zda jsou nalezené otisky skutečně chodidla.

Zdroje:

theconversation.com, www.ancient-origins.net, www.business-standard.com