Ochrana orgánů

Krevní tlak je síla, která při pumpování srdce pohání krev tepnami a dodává životně důležitý kyslík a živiny do orgánů a tkání. Udržování normální hodnoty krevního tlaku je nezbytné pro optimální funkci orgánů a pro prevenci jejich možného poškození.

Pro zjednodušení sledování krevního tlaku jsou stále populárnější domácí tlakoměry. Mnohé z těchto přístrojů jsou vybavené barevně označenými údaji, které usnadňují interpretaci. Navzdory uživatelsky přívětivým funkcím zůstává pochopení významu dvou čísel krevního tlaku, systolického a diastolického, klíčové.

Systolický krevní tlak měří tlak, kterým krev působí na stěny tepny během každého srdečního tepu, a odráží tak nejvyšší tlak. Naproti tomu diastolický tlak měří nejnižší tlak, když je srdce v klidu mezi jednotlivými údery. Normální hodnota krevního tlaku ukazuje, že srdce a cévy pracují efektivně, aniž by vyvíjely nadměrný tlak na cévní stěny.

Optimální hodnota krevního tlaku by u dospělého člověka měla být nižší než 120/80 mmHg. Tyto hodnoty však mohou být ovlivněné individuálními odchylkami v závislosti na věku, pohlaví a etnické příslušnosti. Například u černochů bez hispánské příslušnosti je výskyt hypertenze vyšší než u bělochů bez hispánské příslušnosti, zatímco u Hispánců a Asiatů je nižší.

Jaký tlak je správný?

V oblasti kardiovaskulárního zdraví hrají roli také rozdíly mezi pohlavími, přičemž důkazy naznačují zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění u žen s nižším než normálním krevním tlakem. Je nezbytné brát v úvahu nejen systolické a diastolické hodnoty, ale také celkový průběh měření krevního tlaku v čase.

Jaký krevní tlak je "normální"?

Zdroj: Youtube

Zvýšený krevní tlak, kategorizovaný jako hypertenze I. stupně (systolický 130-139, diastolický 80-89), vyžaduje úpravu životního stylu. Pokud přetrvává, může být doporučena medikace. Hypertenze II. stupně (systolický nejméně 140, diastolický nejméně 90) je závažnější a vyžaduje kombinaci léků a změny životního stylu. Vysoký krevní tlak je definovaný systolickými hodnotami nejméně 130 mmHg a diastolickými hodnotami nejméně 80 mmHg a postihuje značný počet dospělých.

V tabulce níže naleznete údaje o krevním tlaku příslušné věkové skupiny. Na první pohled je patrné, že s vyšším věkem se i krevní tlak zvyšuje, a proto nelze srovnávat veličiny dětí s dospělými či seniory.

Pochopení a pravidelné sledování krevního tlaku jsou zásadní kroky k udržení kardiovaskulárního zdraví. Tímto postupem si umožníte činit správná rozhodnutí týkající se úpravy životního stylu a v případě potřeby včas vyhledat lékařskou pomoc, abyste zmírnili riziko závažných zdravotních následků spojených s abnormálním krevním tlakem.

Zdroje: www.bloodpressureuk.org, aktiia.com, pressbooks.library.torontomu.ca