Potopené město na dně Kambajského zálivu je jednou z nejdražších záhad mořských archeologů na celém světě. Záhada byla poodkryta, když v roce 1988 indická námořní jednotka zahájila podmořské vykopávky v okolí Lothalu, přístavního centra harappské civilizace. Existence města navíc dává za pravdu starému eposu Mahábhárata. Podle něj totiž založil Krišna své mocné království u pobřeží Gudžarátu, když chtěl uniknout nekonečnému umírání a bojům mezi ním a Džarašandou.

Archeologové konečně toto ztracené město našli. Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Poklad skrytý pod hladinou

Podmořské město mělo 900 000 královských paláců ze stříbra, vykládaných smaragdy a mnoha krystaly. Samotná Dwarka pak byla propojená důmyslnou sítí bulvárů, tržišť a chrámů. Na svou dobu to bylo neobyčejně vyspělé město, které nemělo obdoby. To se potvrdilo i poté, co tým vedený archeologem S. R. Raoem nacházel v okolí artefakty a keramiku předcházející civilizaci údolí Indu. Nalezeny byly šperky a rozbité struktury staré více než 3 500 let.

Prozkoumávání místa ale neskončilo a další nálezy byly dílem i otázkou náhody. Skupina studentů v Kambajském zálivu našla asi 20 metrů pod úrovní moře pozůstatky města.

Podmořské město

Našli pískovcové stěny, mřížky ulic, extrémně velké kusy horniny, které byly kdysi součástí staveb, a měděné mince z doby před 9 500 lety. Ukázalo se tak, že Dwarka skutečně existovala. Kromě toho, že bylo potvrzeno to, co se psalo v eposu Mahábhárata, posunul objev i celkově dějiny celé Indie.

Dnešní Dwarka se nachází 32 km od kultovního Šivova chrámu Somnath v Gudžarátu - dříve známém jako Sauráštra. Město zaniklo podle výzkumů zhruba před 3 500 lety, kdy jej pohltila voda a město se potopilo na dno oceánu.

Proč se tak stalo, archeologové dosud s jistotou nevědí, ale mají hned tři hypotézy. Buď došlo k posunu hladiny mořského dna, nebo ke zvýšení hladiny moře, jako v téže době v Bahrajnu, anebo se město zřítilo vlivem zemětřesení nebo tsunami.

Na podmořskou exkurzi do města se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Poslední možnost ale byla později vyvrácena, protože budovy pod mořem by byly v daleko horším stavu. Nejpravděpodobněji se jeví možnost zvýšení hladiny moře, protože mezi pobřežním městem Lothal poblíž Dwarky a Bahrajnem existovala rušná obchodní síť.

Legendy a skutečnost

Ve městě Dwarka se nacházel chrám Dwarkadish, který sdílel a uctíval i tamější král. Místo je možné navštívit i dnes a lze si vyslechnout i legendu o zkáze tohoto zlatého města. Chrám v Dwarce je nejen starobylý, ale jeho stavba má i symbolický význam, protože brána je nazývána Mokša Dwara, neboli Dveře ke spáse. Naopak jižní vchod Swarga Dwara znamená zase Bránu do nebe. Vlajka vztyčená na vrcholu chrámu zobrazuje Slunce a Měsíc a upozorňuje na přítomnost Krišny až do doby, kdy budou obě nebeská tělesa existovat.

Podle hinduistické mytologie se na město snesla kletba. Říká se, že mudrc Durvása jednou navštívil Krišnu a Rukmini s tím, aby jej vzali do svého paláce. Cestou Rukmini požádala Krišnu o trochu vody. Krišna vykopal díru a na místo přivedl hned celou řeku, dnešní Gangu. Durvása se proto rozzlobil a proklel Rukmini, aby zůstala "uvězněna" na tomto místě. Proto se říká, že stavba Rukmininy svatyně v Dwarce je postavena na místě, kde stála po prokletí.

Zdroje:

www.bbc.com, www.flynote.com, en.wikipedia.org/wiki/Dwarka