5000 let stará dýka je považována za technicky nejsofistikovanější zbraň své doby. Skládá se z 22 cm křišťálové čepele vložené do rukojeti ze slonoviny. Nalezena byla uvnitř megalitické hrobky Montelirio tholos, která se nachází na jihozápadě Španělska.

V kryptě z břidlicových desek, jež se rozprostírá na 44 metrech, byly nalezeny ostatky nejméně 25 osob. Dvě z nich zemřely na otravu jedem. Spolu s nimi byla odkryta také pohřební výbava skládající se z rubášů, jantarových korálků, fragmentů zlatých nožů, předmětů ze slonoviny, pštrosího vejce a křišťálových čepelí šípů.

Křišťálová dýka

„Předměty poukazují na to, že zde byla pohřbena elita té doby," píšou vědci z univerzity v Granadě a univerzity v Seville ve studii publikované v Quaternary International. Dokazuje to také propracovaná křišťálová dýka, jež byla pravděpodobně součástí pohřební ceremonie.

Horský křišťál, stejně jako slonovina, se ale v místě archeologického naleziště nenachází. „Na jedné straně je exotický materiál odkazující na vysoké postavení lidí, kteří podobné artefakty vlastnili a používali. Literatura uvádí příklady společností, u nichž křišťál symbolizoval vitalitu, magické síly a spojení s předky,“ vysvětlují odborníci.

Zdroj: Youtube

Na druhé straně zde musel být někdo, kdo ho dokázal zpracovat. V době před pěti tisíci lety se zbraně vyráběly převážně z pazourků. Vyřezání křehké křišťálové čepele tak vyžadovalo nesmírnou zručnost. Vzhledem k velikosti dýky odborníci spekulují, že byla zhotovena nejméně z 20 cm dlouhého a 5 cm širokého monokrystalu.

Vyspělá civilizace

Oblast kolem vesnice Castilleja de Guzmán, kde byla hrobka nalezena, patří mezi jedno z nejvýznamnějších nalezišť z doby měděné. Tehdy jih Pyrenejského poloostrova obývala civilizace Los Millares, jež založila vůbec první město v Evropě.

Lidé této kultury měli vysoce rozvinuté technické znalosti a rozšířili metalurgii mědi na západ od Středozemního moře. Byli také skvělými zemědělci, pastevci a obchodníky.

Zdroj:

www.mymodernmet.com, www.es.wikipedia.org, www.ancientpages.com