Naše civilizace není jedinou vyspělou kulturou, o jejiž existenci se ví. Ty první zjevně existovaly již v pravěku.

Před 5000 lety obývala Evropu neznámá vysoce inteligentní kultura

Vědcům se podařila úžasná věc, když objevili nástroje, které po sobě zanechala kultura sahající až do dávného pravěku. Ba co víc, vyrobeny jsou z horského křišťálu. Staré jsou zhruba 5000 let. Kultura, která je vyrobila, musela disponovat vysokou inteligencí. Nalezená křišťálová dýka je totiž vyrobena s maximální přesností a zručností. 

Tato kultura obývala jihozápadní Španělsko, kde se v jedné z megalitických hrobek dochovala tato fascinující zbraň. Hrobka Montelirio tholos je výjimečná sama o sobě. Tvořena je z břidlicových desek a na určitých místech dosahuje výšky kolem 140 metrů. 

Právě naleziště znamená pro celkový význam zbraně velký posun. Díky místu, kde je ta či ona zbraň nalezena, se totiž můžeme více dozvědět nejen o dané kultuře, ale také o účelu, proč byly právě takové zbraně vyrobeny. 

Křišťál jako takový se v pravěké době často při výrobě zbraní používal. Přesto se o něm neví tolik, kolik by mělo. I proto je místo a zbraň důležitým mezníkem dozvědět se o této kultuře mnohem více. 

Zanechala fascinující zbraně

Nalezené křišťálové zbraně však nejsou jediným fascinujícím objevem, který byl na daném místě objeven. Nalezeno bylo také několik desítek ostatků patřících lidem. U několika z nich se ukázalo, že zemřeli na následky otravy jedem. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Dalšími nalezenými předměty pak byly rubáše či oděvy vyrobené z několika desítek tisíc korálků, předmětů ze slonoviny a zlata. 

Přestože většina hrobových předmětů byla nalezena ve shluku, křišťálová dýka ležela v samostatné komoře. Uložena byla ve speciální pochvě, díky které se dochovala neporušená. O inteligenci dané kultury svědčí především to, že požadovaný křišťál nebyl místní a musel tak být dovážen z velké dálky. Jeho klienty tak s velkou pravděpodobností byly osoby vysokého sociálního postavení. 

Vědcům se podařilo zjistit, že všechny předměty byly používány kolektivně. "Pravděpodobně představují pohřební výbavu dostupnou pouze elitě tohoto období. Na druhou stranu horský křišťál musel mít symbolický význam jako surovina, do níž byly vloženy zvláštní významy a konotace. Literatura uvádí příklady společností, v nichž horský křišťál a křemen jako suroviny symbolizovaly vitalitu, magickou moc a spojení s předky," uvedli badatelé.

Přestože neznáme přesný účel těchto zbraní, jsou důležitým mezníkem za poznáním, jak dané kultury ve skutečnosti fungovaly a jak byly vyspělé. 

Zdroje:

www.dailymail.co.uk

curiosmos.com

www.ancient-origins.net