Na křížovou výpravu

Život křižáků na jednotlivých výpravách se mohl do jisté míry lišit, třeba v závislosti na tom, jak nebezpečná byla cesta po souši nebo moři. Mnohé záleželo i na postavení jednotlivců. Jinak na tom byl urozený šlechtic na koni, jinak prostý farmář. V každém případě všichni čelili mnoha útrapám nejen na dlouhé a strastiplné cestě do Svaté země, ale i v zemi samotné. Dny byly dlouhé a vyčerpávají, provázelo je krveprolití, bolest, hrůza, strach, děs a stres.

Důvody, proč byli muži ochotní obléknout plášť s našitým křížem byly různé. Zpočátku to byla především víra. Nechali se zverbovat proti „divokým“ muslimům, aby bránili Boha a stali se vojáky pro Krista. Někteří utekli před svými dluhy, jiní se chtěli vyhnout trestu. Jiní věřili, že jim papež dá rozhřešení, jak slíbil a budou jim odpuštěné hříchy. Mnozí vyrazili do Svaté země za slávou a bohatstvím. Později se výprav účastnili hlavně ti, kteří bojovali za svého krále. Jako třeba Angličané za Richarda Lví srdce, Francouzi za Filipa II. Augusta, Němci za svého císaře Fridricha I. Barbarossu.

Útrapy a hladovění

Ať byli důvody křižáků zúčastnit se tažení proti muslimům jakékoli, nikdo ani v nejmenším netušil, co ho čeká a v každém případě nebyl připravený na trápení během dlouhého a nebezpečného přesunu na Blízký Východ. Mnozí přišli o život následkem únavy a vyčerpání.

Další z útrap byl neskutečný hlad. Ani králové ani vojenští velitelé nemohli poskytnout tisícovým armádám na tak dlouho cestu dostatek zásob a vybavení. Během cesty bylo možné sem tam si něco ulovit, ale to k nasycení početné armády nestačilo. Hladověli především řadoví vojáci. Často museli žebrat. Hlad měli i rytíři, ač na tom byli o trošku líp. Vzhledem k tomu, že měli nějaké prostředky, mohli s místními smlouvat a vyjednávat. Ani to se neobešlo bez potíží.

Následující video ukazuje křížácké tažení:

Zdroj: Youtube

Vypráví se, že se jeden rytíř v Lombardii pokusil usmlouvat s místní ženou cenu chleba. Ta na něho začala křičet. Srotil se dav, který křižáka ušlapal a ten smrti unikl jen o vlásek. Rytíři, jak se také vypráví, mohli zabít a sníst svého koně. K tomu je však donutilo jen naprosté zoufalství. Rytíř bez koně, to by byla potupa. Ještě temnější jsou zprávy, že během obléhání Antiochie se vojáci údajně uchýlili ke kanibalismu.

Další nepřítel

Nedostatek potravin, únava a neustálý stres z bojů vedly k podlomenému zdraví a mnoha zdravotním problémům. Velkým nepřítelem byly vážné nemoci. Vojáci trpěli například kurdějemi, které si vyžádali mnoho obětí. Nedostatečná hygiena při taženích přispěla i k šíření nemocí, jako třeba úplavice, která se v tábořištích rychle šířila. Uvádí se, že na následky různých útrap zemřela třetina křižáků. Není divu, že to mnozí již během cest do Svaté země vzdali a vrátili se domů.

Zdroje: www.ranker.com, worldhistory.us, www.history.com