Rekonstrukce tváře kromaňonského člověka starého desítky tisíc let přinesla vědcům šokující zjištění.

Vědci zrekonstruovali obličej kromaňonského člověka

Věda dokáže mnohé. Například oživit člověka, který zemřel před více než 20 000 lety. Přesně to se povedlo u kromaňonského člověka, který byl pohřben na jihu Francie. Díky vyspělosti vědy a moderních technologií však nyní můžeme tomuto člověku opět pohlédnout do tváře. 

Aby k rekonstrukci mohlo dojít, je potřeba náležitého množství relevantních pozůstatků. Ty, které měli vědci k dispozici u kromaňonského člověka, byly staré zhruba 150 let. Právě tehdy je objevili archeologové ve skalním úkrytu v jihozápadofrancouzské vesničce Les Eyzies. Té se říkalo Abri de Crô-Magnon. 

Z jejího názvu byl následně odvozen název pro kromaňonce, jakožto nalezené zkameněliny, ale také pro všechny evropské raně moderní lidi. Dnes se tento název používá jen pro označení daného národa.

Když byla roku 1868 nalezena lebka jednoho z nich, byl to jedinečný objev takřka nejstaršího pozůstatku Homo sapiens v Evropě. Následně se však podařilo objevit pozůstatky mnohem starší, sahající až do doby před přibližně 40 000 lety. 

Vědci tak měli dostatek času kromaňonce prozkoumat. V údivu je nechaly především jejich lebky. Právě ty měly celou řadu zvláštních znaků na jejich povrchu.

Hrůzná tvář byla pokryta obrovskými nádory

To potvrdila následně i rekonstrukce obličeje jednoho z nich. Odhalila, že tvář komaňonského člověka byla pokryta velkými boulemi a bradavicemi různých velikostí. Tyto defekty jsou podle vědců jakýmsi důsledkem genetického onemocnění.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Zvláštní znaky objevené na lebce, které připomínaly skvrny, mohly být dozvukem těchto boulí a nádorů, které měli komaňonci na své tváři. Ta připomínala svou hrůzností monstrum z hororu. 

Rekonstrukce tváře komaňonce znamená z věděckého hlediska velký posun. Umožnila ji detailní počítačová tomografie, díky které vědci vytvořili trojrozměrný pohled na lebeční kost. Tu pak prozkoumali do nejmenších detailů.

Výsledky byly překvapivé. Všechny deformace obličeje nastaly u komaňonského člověka během života. Nezhoubné nádory způsobilo genetické onemocnění známé jako neurofibromatóza typu 1. Toto, v dnešní době poměrně ojedinělé onemocnění, se u každého člověka projevuje jiným stupněm závažnosti.

Zdroje:

www.ancient-origins.net

phys.org

www.rfi.fr