Vyděšení vědci

Francouzští vědci se rozhodli zrekonstruovat tvář tisíce let starého kromaňonce. Netušili však, do čeho se pouští. Muž měl tvář pokrytou podivnými hrboly. 

Ty nepěkně znetvořily celý obličej, přičemž největší z nádorů, jak byly hrboly později diagnostikované, se nacházel přímo uprostřed čela. 

Vědci byli zděšení. 28000 let starý kromaňonec trpěl vzácným genetickým onemocněním. Jeho průvodním projevem byly právě zmíněné podivné hrboly. 

Phillip Charlie, hlavní antropolog podílející se na rekonstrukci mužovy tváře, uvedl, že kromaňonec pravděpodobně trpěl neurofibrimatózou. Jedná se o dědičné genetické onemocnění, při kterém se tvoří nádory. 

Vznikají většinou přímo v nervové soustavě. Dále se pak vyskytují na kůži spolu s tmavými skvrnami. 

Znetvořený muž

Nádory způsobené neurofibrimatózou jsou tedy hlavní příčinou mužovy znetvořené tváře. 

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Kromaňonec 1, jak se muž odborně nazývá, žil před 28000 lety. Jeho ostatky se nalezly již v 19. století. Byly objevené v roce 1868 v jeskyni v departementu Dordogne ležícím v jihozápadní Francii. 

Ostatky tak musely počkat dlouhé desítky let, než jim byla navrácená lidská podoba. Rekonstrukce tváře kromaňonce 1 se ujal tým francouzských vědců. 

Za pomoci počítačové tomografie nejprve detailně prozkoumali nalezené ostatky. Následně diagnostikovali první objevený nádor. Šlo o neurinom, nádor vyrůstající ze Schwannových buněk.

Neurion je tvořený neurofibrimatózou 1. typu. Výskyt neurionů na ostatcích kromaňonce byl zohledněný také při rekonstrukci jeho tváře. I po rekonstrukci lze na mužově obličeji vidět patologii, která jeho tvář nepěkně znetvořila. 

Byla mezi nimi také zmíněná "boule" na čele.

Zdroje: www.sciencedaily.com, en.wikipedia.org, www.dailymail.co.uk