Mohla to být první společná měna v Evropě? Samozřejmě, že neexistovaly rubly, dolary.

Ani eura, ale lidé v mladší době bronzové zřejmě jako formu hotovosti užívali bronzové předměty, jejichž tvar a hmotnost standardizovali jako platidla. I když v té době nebyly formy měření ani zdaleka přesné, tato standardizace platidel je jistá. Výzkumný tým se rozhodl prozkoumat více než 5 000 takových předmětů z více než 100 starověkých hrobů.

Více informací naleznete v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Hromady „peněz“

Vědci z Leidenské univerzity se pokusili na základě podobnosti těchto dávných platidel najít vysvětlení pro to, zda skutečně kroužky, šperky, žebra a čepele seker mohly být dávnými „penězi". "Pravěká eura přišla v podobě bronzových kroužků, žeber a seker," žertuje hlavní autor studie, doktor Maikel Kuijpers. Tyto artefakty z rané doby bronzové měly standardizovaný tvar a hmotnost a používaly se jako raná forma peněz.

Jako veličina byl použit tzv. Weberův zlomek, tedy princip, který naznačuje, že pokud jsou předměty dostatečně podobné hmotností, člověk, který je váží ručně, nedokáže rozeznat rozdíl mezi nimi. Studie ukázala, že až 70 % kroužků nebylo možné ručně rozlišit, stejně jako podskupiny žeber a ostří seker. Navíc se tyto předměty často vyskytovaly v hromadách, což jim dává ještě více status rané formy standardizovaného platidla.

Kov coby platidlo již od doby bronzové

Vynález bronzu ukončil dobu kamennou. V době bronzové lidé, již dle názvu, pracovali s kovem. Ve střední době bronzové se v archeologických nálezech v Evropě objevují přesnější vážicí nástroje a objevuje se i rozvinutější systém vážení.

Britská doba bronzová je přitom známá coby 1500 let trvající období nástrojů, hrnců a zbraní. Doba bronzová v Británii začala přibližně 2 500 let př. n. l. a byla dobou, kdy byly z kontinentální Evropy přivezeny důmyslné bronzové nástroje, nádoby a zbraně. Období migrace v té době přineslo nové myšlenky a novou krev ze zámoří. Bronz byl vyráběn z 10 % cínu a z 90 % mědi, které byly v té době snadno dostupné.

Obchod a dobové novinky

Centrem expanze obchodu s bronzem v Evropě byla řecká Kréta, kam se zbraně poprvé dostaly z Mykén v jižním Rusku. Do Británie jej pak přinesl lid Beakerů. Tito lidé žili asi před 4 500 lety v mírném pásmu Evropy a vyráběli zvonovité kádinky, zdobené horizontálně jemně zubatými razítky.

V téže době se rozvíjela i textilní výroba, mrtví byli zpopelňováni nebo pohřbíváni na malých hřbitovech poblíž osad. Právě tato místa jsou i dokonalými nalezišti pradávných „platidel“.

Zdroje:

www.dailymail.co.uk

www.haaretz.com

www.archaeology.org