Opak je však pravdou a rozluštit hádanku o poloze Kolumbova hrobu není vůbec snadné. Kolumbus se narodil v Janovské republice v dnešní Itálii a jeho prvním jazykem byla pravděpodobně ligurský dialekt. Už v mládí se vydal na moře a hojně cestoval po zavedených obchodních trasách. Dostal se až do Ghany a Jeho sňatky ho vážou ke Španělsku i k Portugalsku. Být světoběžníkem se nevyplácí.

O tom pojednává i tento dokument:

Zdroj: Youtube

Kryštof Kolumbus byl italský objevitel a mořeplavec a kolonizátor, ve službách katolických králů Španělska uskutečnil čtyři plavby přes Atlantský oceán. Je tak nesmazatelně spjat s novým kontinentem, který později dostal jméno Amerika. Tyto výpravy a Kolumbovy snahy o založení trvalých sídel na Hispaniole zahájily španělskou kolonizaci, která vyústila v soutěž evropských mocností o kolonizaci Jižní i Severní Ameriky.

Co přístav, to manželka?

Dobrodružný život slavného mořeplavce znamenal také kořeny na více místech, které si potom nárokovala i jeho tělo. Kolumbus se nejprve oženil s Filipou Moniz Perestrelo, portugalskou šlechtičnou, a několik let žil v Lisabonu. Pak se ale jeho manželkou stala kastilská milenka, s níž měl jednoho syna.

Knihy a mapy o oceánských cestách inspirovaly Kolumba k jeho vlastní výpravě. Manželství trávil střídavě v Porto Santu a v Lisabonu a v srpnu 1479 odjel do Janova, kde vystoupil ze služeb Centurionů a vrátil se do Portugalska jako nezávislý kreslič map.

Jeho cesty financovali katoličtí monarchové a po jeho smrti si nárok na tělo činili Janov, Španělsko i Portugalsko.

Kde všude je Kolumbus pohřben?

Kolumbus se narodil mezi 25. srpnem a 31. říjnem 1451 a zemřel 20. května 1506 ve věku 54 let. Jeho otec Domenico byl tkalcem vlny a vlastnil stánek se sýry, kde mladý Kryštof pracoval jako dělník. Se svou manželkou Susannou měl Domenico pět dětí, takže Kryštof měl ještě tři bratry a jednu sestru.

Právě proto, jaký byl Kolumbus světoběžník, měl i v každé zemi jiné jméno - v Janově se jmenoval Cristoffa Colombo, v Portuglasku Cristoforo Colombo a ve Španělsku Cristóbal Colón.

Díky jeho zajímavému životu měl ke stáří mnoho neduhů – trpěl dnou, chřipkou, horečkami, dočasnou slepotou a mnoha dalšími problémy.

Má Kolumbus skutečně někde hrob?

Když v květnu 1506 zemřel v Portugalsku, byl tam také pohřben. Už tehdy se ale začaly spory o jeho ostatky. On sám si údajně přál být pohřben v Novém světě, kde však v době jeho smrti nebyly žádné dostatečně velké budovy, kde by mohly být jeho ostatky s náležitou úctou uchovány.

Jeho popel byl v roce 1509 přenesen do kláštera v La Cartuja, na ostrově na řece poblíž Sevilly v jižním Španělsku. Ale i odtud byly možná dále vykopány a pohřbeny v sevillské katedrále v roce 1513.

Kolumbovy ostatky i ostatky jeho syna Diega byly kolem roku 1536 přeneseny přes Atlantik do katedrály v koloniálním Santo Domingu v dnešní Dominikánské republice. Ale ani tím jejich cesta neskončila, protože některé záznamy tvrdí, že pak byly znovu přemístěny do Havany, když kolem roku 1796 převzal kontrolu nad celým ostrovem Hispaniola.

Po získání nezávislosti Kuby v roce 1898 byly ostatky vráceny do katedrály ve španělské Seville a umístěny na nádherný katafalk.

Jak se tedy ukazuje, stejně jako žil on, cestováním z místa na místo, stejný osud potkal i to, co z něj zbylo po smrti.

Zdroje:

cs.wikipedia.org, www.historicmysteries.com