Kryštof Kolumbus: Svůj sen uskutečnil jen díky přízni mocné ženy

Pavlína Pitrová | 17. 8. 2020
Vylodění Kolumbovy výpravy v Americe (autor:Albert Bierstadt)
Kryštof Kolumbus
Socha Kryštofa Kolumba v Londýně

Již během života Kryštofa Kolumba se všeobecně uznávalo, že Země je kulatá, ale mapy světa nebyly úplné. Úplně na nich chyběl třeba jeden z kontinentů – Amerika.

Kolumbus se narodil roku 1451 v italském přístavním městě Janově. Už jako mladíka ho lákalo moře, a proto se snažil získat práci námořníka na obchodních lodích, jež křižovaly Středozemní moře i Atlantik. Tak se dostal do Portugalska, Anglie, ke břehům Afriky a na Island.

Vábení dálek

Kolumbus se snažil získat podporu vlivných lidí pro zaoceánské plavby. Předpokládal, že cesta do Asie se dá podniknout kromě východní, doposud užívané cesty, i západním směrem. Pokoušel se přednést své návrhy ohledně výpravy u dvora krále Jana II. Portugalského, ale tam nepochodil.

Štěstí se na něj nakonec usmálo ve Španělsku. Roku 1486 přijali Kolumba do služby Ferdinand II. Aragonský a Isabela Kastilská a jeho plány dostat se do Asie západní cestou nechali prozkoumat královskou radou. V dubnu 1492 byla cesta na západ odsouhlasena hlavně díky osobní podpoře Isabely Kastilské. Kolumbus měl pro Španělsko získat nové kolonie spolu s jejich bohatstvím a obrátit původní obyvatele na křesťanství.

Krutý osud slavného mořeplavce Pérouse: Pravděpodobně se stal obětí kanibalů
Magazín

Krutý osud slavného mořeplavce Pérouse: Pravděpodobně se stal obětí kanibalů

Cesta přes Atlantik

Z přístavu Palos de la Frontera vypluly 3. srpna 1492 tři lodě – Santa Maria, Pinta a Nina – s přibližně stočlennou posádkou směrem na Kanárské ostrovy a odtud dále na západ. Dne 12. října spatřili námořníci konečně toužebně očekávanou pevninu. Kolumbus byl až do své smrti přesvědčen, že přistál u asijských břehů. I z toho důvodu pojmenoval místní obyvatele jako indiány v domnění, že se dostal k východnímu břehu Indie.

Ve skutečnosti se jednalo o ostrov v dnešních Bahamách, Kolumbem nazvaný San Salvador. Odtud se vydali kolem Kuby na ostrov Hispaniola, kde se nyní rozkládá Haiti a Dominikánská republika. V noci z 24. na 25. prosince u břehů Hispanioly ztroskotala vlajková loď expedice Santa Maria. V polovině letošního května se objevila zpráva, že tým podmořských archeologů pod vedením Američana Barryho Clifforda podle všeho nalezl u severního pobřeží Haiti právě vrak Santa Marii.

Ale zpátky ke Kolumbovi, který s povolením místního náčelníka nechal na Hispaniole vybudovat opevněnou osadu s názvem La Navidad (Vánoce) a ponechal tady i část posádky. Se zbylými dvěma loděmi, deseti indiány a různými předměty a plodinami se následně vydal na zpáteční cestu do Španělska, kde se mu dostalo vřelého přijetí.

Sluneční kámen: Dokázali se Vikingové orientovat díky záhadnému kompasu?
Magazín

Sluneční kámen: Dokázali se Vikingové orientovat díky záhadnému kompasu?

Druhá výprava

V září 1493 se Kolumbus vydal do dálav podruhé, tentokrát s mnohem větší flotilou. Jak zjistil po příjezdu, z pevnosti La Navidad zbyly jen trosky. Osadníci zčásti podlehli nemocem, zčásti byli zavražděni domorodci. Kolumbus prozkoumával další ostrovy v oblasti a zároveň poměrně neúspěšně hledal bohatá naleziště zlata. Roku 1495 proběhlo první velké povstání indiánů, krvavě potlačené Španěly, kteří je využívali jako otroky. V červnu 1496 se Kolumbus vrátil do Španělska, kde už bylo přivítání o poznání chladnější.

Třetí výprava

Při třetí výpravě v roce 1498 objevil Kolumbus ostrov Trinidad, odkud mořeplavci poprvé spatřili břehy skutečné pevniny – dnešní Venezuely. Následně tam i přistáli, což patrně znamenalo první španělský kontakt s americkou pevninou. Kvůli nepokojům a stížnostem dočasně zvolených guvernérů na Hispaniole byl Kolumbus i se svými dvěma bratry nakonec zajat a musel se vrátit zpátky do Španělska, kde ho ale král s královnou propustili.

Vzpoura na lodi Bounty. Uprostřed oceánu se střetly dvě vyšinuté osobnosti
Publicistika

Vzpoura na lodi Bounty. Uprostřed oceánu se střetly dvě vyšinuté osobnosti

Čtvrtá výprava

Na svou poslední výpravu se Kolumbus vypravil v roce 1502. Během ní hodlal blíže prozkoumat objevenou pevninu a pokusit se najít úžinu kvůli další cestě na západ. Dostal se k pobřeží Hondurasu, Nikaragui, Kostariky, Panamy a nakonec zakotvil na Jamajce, kde strávil čekáním na pomoc kvůli katastrofálnímu stavu svých lodí přibližně rok. Po četných peripetiích s domorodci i s vlastní posádkou se Kolumbus vrátil do Španělska v listopadu 1504. O dva roky později zemřel ve Valladolidu, když se mu nepodařilo zajistit v plném rozsahu svým dvěma synům Diegovi a Fernandovi bohatství a tituly, jež měl slíbené.

Ačkoli břehů Severní Ameriky dosáhli už kolem roku 1000 Vikingové, byly to právě Kolumbovy výpravy, které vzbudily zájem Evropy a způsobily dlouhotrvající kolonizaci Nového světa, respektive amerického kontinentu.

Tagy Amerika Asie Haiti Hispaniola Isabela Kastilská Jan II. Kryštof Kolumbus Středozemní moře Španělsko Vánoce