Věž, o které nikdo skutečně neví, kdo a proč ji postavil ani proč se ocitla zrovna uprostřed pouště.

Stojí uprostřed pouště. Nikdo neví, kdy a kdo ji postavil

Historická věž Ksar of Draa byla postavena uprostřed oceánu písečných dun na saharské poušti. Uprostřed ničeho tak vzniklo něco, o čem vědci zatím nic neví. Věž ležící asi padesát kilometrů od města Timimun, mezi městy Gourara a Saoura, uprostřed západního ergu, tak dokonale skrývá všechna svá tajemství.

Ksar of Draa, jakási kruhová loď uvízlá v dunovém útesu, neúnavně bojuje s chladem, horkem nebo větrnými bouřemi na začátku každého jara.

K čemu sloužila a kdy vznikla, zda byla vězením či důmyslným úkrytem vojáků se mohou všichni jen domnívat.

Věž Ksar of Draa jakoby spadla z čistého nebe. Kolem Ksaru se v průběhu času ploužily nejrůznější příběhy a legendy. Vzhledem k absenci písemných zmínek zanechaných historiky nebo dávnými kronikáři se množí spekulace všeho druhu. Někteří ho považují za saharskou zastávku a přestupní stanici na dávné karavanní cestě. Jiní jej představují jako místo, kam se uchýlili Židé, kteří uprchli z Tamentitu během slavné tuatské války, v níž se Cheikh Maghili postavil proti židovské komunitě nacházející se u bran Sahary.

Pochopit její účel nejsou nápomocní ani místné obyvatelé, kteří, jak se zdá, jsou na tom stejně jako ostatní. Proč a v jakém čase byla postavena, tak nikdo netuší.

Tyto příběhy o pokladech často zaměstnávaly mysl kočovníků a dalších dobrodruhů. Velcí obchodníci se saharským zlatem z Mali a "tajného" Timbuktu, Židé z Tamentitu měli v té době na tento obchod monopol.

Pro vědce je záhadou

Pro vědce je tak záhadou a vlastně nejen pro ně. Zbývají spekulace, které se nedaří potvrdit ani vyvrátit. To však Ksar of Draa neubírá na kráse. Ta se majestátně tyčí uprostřed oceánu dun saharské pouště, ze které vyčnívá.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Obehnána vysokou kruhovou zdí složenou z kamenů a hlíny a mající jen jeden jediný přístup. Ten je branou do mnoha místností, rozvrstvených na třech úrovních. Absence odkrytých schodů přináší hypotézu, že zde kdysi existovaly jakési vnitřní schody, které umožňovaly přístup do jednotlivých pater. Zvláštností pak je, že žádná z místností nemá okna, která by směřovala ven.

Všude kolem byl ochoz, který umožňoval obcházet a hlídat, aby se zabránilo jakémukoli útoku podněcovanému loupežníky z pouště. Navzdory svému zchátralému stavu si místo stále uchovává své kouzlo a tajemství.

Pravá podstata této věže tak zůstává i dnes velkou neznámou. A to, co z ní zbylo, k pochopení její původní funkce příliš nepomůže.

Tajemnou ji činí i fakt, že bez asistence školených průvodců ji jen stěží najdete. Když se vám ale zadaří, jednoznačně bude prohlídka této archeologické záhady nepopsatelným a jedinečným zážitkem.

Zdroje:

anomalien.com

www.archeotravelers.com

ordonews.com