Lid Adeny je název, který označoval obyvatele území na východ od řeky Mississippi a údolí řeky Ohio. Adenské období se časově překrývá s pozdně archaickým a raně lesním obdobím, jejichž rysy v sobě spojuje a doplňuje je vlastními jedinečnými rysy. Z této kultury pocházejí i adenští mohyláři, jež by mohli být i ti, kteří byli nalezeni v hrobce.

Na video se podívejte tady:

Zdroj: Youtube

Lid Adeny a jejich jedinečný vzhled

Lidé Adeny byli prvními lidmi ve východních Spojených státech, kteří rozvíjeli zemědělství, vyráběli keramiku, kouřili, stavěli hliněné stavby i dřevěné domy, a byli také prvními architekty obřadních staveb.

Byli specifičtí nejen svým umem, ale i vzhledově. Měli kulaté hlavy s výraznou deformací. Způsobena byla nejspíš používáním kolébky v dětství, anebo tzv. kruhovou kompresí. Tato zvláštní metoda lebku zaoblovala do vodorovné roviny a výrazně vyvyšovala. Jejich obličeje byly dlouhé s výraznými lícními kostmi a neobvykle širokou, kostěnou bradou. Výškově byli průměrní, muži měřili kolem 177 cm a ženy pak 158 cm.

Právě tento popis je důležitý k tomu, abychom odhalili záhadu místa, mohyly Spearhead.

Tajemství mohyly Spearhead Mound

Mohyla byla kdysi největší mohylou v okrese, která byla popsána ještě před jejím zničením kvůli štěrkové výrobě. Popsal ji Timothy C., který uvedl, že na vrcholu mohyly rostl velký buk. I proto se mohyla zdála být pomníkem nějakého mocného náčelníka, který zde leží pohřben.

Mohyla byla změřena a ukázalo se, že její obvod činí přes 180 metrů, je vysoká málo přes 12 metrů a široká 76 a 46 metrů.

I přes toto podezření zůstala mohyla dlouho nepovšimnuta, jako jedna z mnoha mohyl v Severní Americe.

Až v roce 1878 se ji jal prozkoumal C. L. Metz. Nejprve si všiml, že už na jejím vrcholu není onen buk, ale naopak dub o průměru 1,2 metru. Když chtěl Metz začít na místě kopat, majitel pozemku mu v tom z úcty k mrtvým zabránil. Až poté, co měl pozemek nového majitele, v roce 1927 byly archeologické vykopávky povoleny.

Objevy pod zemí

Vědci Willis F. Walker, W. H. Haber a John B. Jewett Jr. začali s výzkumem a nalezli zde hned několik hrobů. Nejprve šlo o kůrový hrob, u nějž byla nalezena i kožená přilba. A pak začali muži postupně odkrývat kostry „obrů". Ke každé kostře byl přiložen „pohřební žeton" sestávající z hrudky bílé křídy. Kromě obřích koster byly učiněny i další nálezy, proto vědci chtěli zanechat mohylu jako muzeum. Místo mělo být dále zkoumáno, ale k tomu již nedošlo.

V roce 1940 byla Spearhead Mound zničena při těžbě štěrku.

Dodnes nevíme, kdo byli tito obři pod zemí. Většina vědců se stále domnívá, že Spearhead Mound byla adenská stavba. Domorodí Američané vyprávějí, že mohylu postavili dávní obři a nalezené kosterní pozůstatky tyto regionální legendy jen potvrzují. Koncem 19. století se v regionu objevilo mnoho podobných obřích koster, proto se příběh o "obrech z Adeny" stal známým v celé Apalačské oblasti. Moderní badatelé však jakákoli podobná tvrzení odmítají.

V oblasti však bylo učiněno podobných nálezů několik, například v nedalekém Portsmouthu byla v roce 1895 objevena kostra vysoká 2,25 m a v mohyle Adena Mound v Chillicothe hned několik podobných koster a artefaktů. Místní lidé považují ostatky za pozůstatky obrů, pravděpodobně stavitelů mohyl.

Zdroje:

www.ancient-origins.net,www.messagetoeagle.com, www.irontontribune.com