Předkolumbovskou kulturu Hopewell tvořily rozptýlené osady původních amerických obyvatel, kteří obývali stovky vesnic podél řek v dnešní severovýchodní a středozápadní části Spojených států. Příslušníci kultury Hopewell žili v souladu s přírodou, svými bohy i mezi sebou navzájem.

Hopewellská tradice či hopewellská kultura popisuje společné aspekty starověké předkolumbovské indiánské civilizace, která vzkvétala v osadách podél řek od roku 100 př. n. l. do roku 500 n. l., v období středního hvozdu. Důvody, proč došlo k úpadku kultury Hopewell, jsou předmětem mnohaletých spekulací. Občas se objeví nová teorie. S tou poslední přišel tým vědců z kateder antropologie a geologie na univerzitě v Cincinnati v Ohiu, který si myslí, že civilizaci zničil pád a následná exploze komety. Na základě výsledků radiokarbonových a typologických datovacích postupů dospěli vědci k závěru, že k této katastrofické události mohlo dojít někdy mezi lety 252 a 383 našeho letopočtu.

Na dokument o kultuře Hopewell se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Spojení komety a požárů bylo likvidační

Již předchozí výzkumy v oblasti, kterou kultura Hopewell obývala, odhalily, že oblast východu dnešních Spojených států zažila v období kolem roku 500 n.l. sérii masivních a ničivých požárů. Díky nim bylo spáleno více než 9 200 čtverečních mil lesní a zemědělské půdy. A k tomu se přidala ještě exploze komety. Spolu s mikrometeority našli totiž vědci na nalezištích kultury Hopewell i vrstvu nánosů dřevěného uhlí. To dokazuje souběžnost těchto dvou procesů – tedy požárů a exploze komety v blízkosti Země.

Oblast posetá mikrometeority

Vědci odebrali a analyzovali vzorky hornin z 11 archeologických nalezišť v údolí řeky Ohio. Výsledky jejich analýz naznačují, že významnou roli při zániku obyvatel Hopewellu mohla sehrát explodující kometa. Ve vzorcích byly nalezeny kamenné pozůstatky tohoto rozpadajícího se vesmírného tělesa, které se rozpadlo a následně rozptýlilo široko daleko do všech směrů. Vlastnosti mikrometeoritů pak odhalily jejich skutečný původ.

Tyto kamenné zbytky, které jsou známé jako mikrometeority, měly vlastnosti, které odhalily jejich skutečný původ a zničily i kulturu Hopewell.

"Kosmické události, asteroidy a výbuchy komet, po sobě zanechávají velké množství vzácného prvku, který známe jako platinu," říká antropolog a hlavní Kenneth Tankersley. "Platina se vyskytuje také ve vulkanických erupcích. Hledáme tedy také další vzácný prvek, který se vyskytuje v mimozemských událostech, jako jsou krátery po dopadu meteoritů - iridium. A našli jsme nárůst obou, iridia i platiny."

V té době sužovaly Zemi pády blízkozemních komet. Ty se překrývají i se zánikem civilizace Hopewell. Exploze komety mohla způsobit masový zmatek, který měl za následek převrat ve sféře sociálních interakcí. To je jen jeden aspekt. Pokud totiž komety explodují na obloze, může intenzivní žár a vítr vyvolaný výbuchem a navíc déšť těžkých kamenných úlomků explodujícího tělesa způsobit škody a zkázu v mnohem širší zeměpisné oblasti. Přeživší, kteří bydleli v blízkosti epicentra výbuchu, k němuž došlo nad dnešním městem Milford v jihozápadním Ohiu, by byli obzvláště šokováni a traumatizováni tím, co zažili. Exploze poškodila zemědělství. "Lidé neměli dobré způsoby, jak skladovat obilí po dlouhou dobu. Ztráta jedné nebo dvou úrod by způsobila rozsáhlé utrpení," řekl profesor biologie David Lentz, který upozornil na dopad výbuchu na potravinový řetězec.

Hopewellská kultura

Hopewellská kultura byla sice etnicky různorodá, ale spojovaly ji rozsáhlé obchodní sítě. Ty byly budovány několik staletí, až kultura dosáhla svého vrcholu kolem roku 200 př. n. l, který trval 300 let. Pak náhle kultura zanikla, ale ne beze stopy. Hopewellové po sobě zanechali mnoho rozsáhlých a působivých komplexů velkých hliněných mohyl, které se nacházejí v mnoha státech na rozsáhlých územích amerických východních lesů, a jsou zarovnány tak, aby se shodovaly s měsíčními a slunečními cykly nebo s pohybem hvězd po noční obloze. Jednalo se o obřadní mohyly, které byly výrazem kosmologického a duchovního systému víry kultury Hopewell. Byly zdobené zvířecími motivy, jelikož některé zvířata byla pro Hopewelly posvátná, nebo byly mohyly upořádány do geometrických tvarů s rituálním nebo duchovním významem.

Hopewellové byli i zdatnými umělci a řemeslníky – zachovala se i jejich keramika, sochy, řezby, šperky, textilie a obřadní nástroje. Znali kov, kosti, kámen a mušle, z nichž vyráběli dekorativní předměty.

Přestože důkazy o explozi komety jsou přesvědčivé, o jejím vlivu na kulturu Hopewellů se stále ještě můžeme mnohé dozvědět. Výzkumy stále pokračují.

Zdroje:

www.ancient-origins.net, en.wikipedia.org/wiki/Hopewell_tradition, archive.archaeology.org