Ztracený kontinent tamilské civilizace

V druhé polovině 19. století se objevily spekulace některých evropských a amerických vědců o ztraceném kontinentu Lemurii, které se snažily vysvětlit podobnost s Afrikou, Indií, Madagaskarem a Austrálií z geologického a dalších hledisek. Kromě toho byla přítomnost ztraceného kontinentu zmíněna i v některých raných tamilských dílech.

Později ve 20. století se pro tento potopený kontinent začal používat termín "Kumari Kandam". Při zpětném pohledu se později objevily moderní koncepty deskové tektoniky a teorie kontinentálního driftu, které dřívější teorii učinily zastaralou. Víra v jeho existenci však nadále rostla, a to nejen mezi tamilskými obrozenci, ale také vědci, kteří dodnes zastávají názor, že Kumari Kandam je skutečný.

Mýty končící hádkami do krve

Legendu o pandijských králích, kteří ztratili část své země v oceánu, jak je popsána v tamilské a sanskrtské literatuře, spojili někteří tamilští obrozenci v 19. století se ztraceným kontinentem. Pojem "Kumari Kandam" byl poprvé zmíněn již v 15. století v tamilském náboženském eposu Kanda Puranam. Když se otázky o existenci Lemurie dostaly do koloniální Indie, lidé věřili nejen folklóru, ale také historickým faktům. Proto se místo názvu Lemurie začal používat název Kumari Kandam.

Tamilští obrozenci ve 20. století věřili, že Kumari Kandam je místo, kde byly uspořádány první dva tamilské sangamy. Tvrdili, že je to kolébka civilizace, která představuje dědictví tamilské kultury a jazyka.

Příběh Kumari Kandamu je také hluboce zatížen nacionalistickým cítěním. Mnoho lidí věřilo, že pandijští králové kdysi vládli celému indickému kontinentu a tamilská civilizace je nejstarší civilizací světa.

Zdroj: Youtube

Někteří tvrdili, že po potopení ztraceného kontinentu jeho obyvatelé založili různé civilizace a začali se usazovat v různých částech světa. Proto je Kumari Kandam údajně platformou, která přispěla k založení celé lidské civilizace.

Další mýtus spojený s Kumari Kandamem se týká Adamova mostu (často označovaného jako Rámův most nebo Ráma Setu), což je řetěz vápencových mělčin tvořených drobnými oblázky, bahnem a pískem, který se táhne v délce asi 30 km v Palkském průlivu z pevninské Indie až na Srí Lanku. I když se kdysi říkalo, že je formulován přirozeně, snímky pořízené družicí NASA v nedávné době jej zobrazily jako dlouhý most, který byl prolomen pod hladinou oceánu.

Samotná existence tohoto mostu navíc připomíná další legendu, která je zmíněna v hinduistickém náboženském spise Rámájana. Podle této legendy, když Rávana držel Sítu v zajetí, využil Pán Ráma tohoto mostu, aby se dostal přes oceán na Lanku se svou Vanarou Senou.

Stručně řečeno, existence Kumari Kandamu je tedy jednou z těch, které jsou plné kontroverzí a vyvolávají mnoho logických i nelogických otázek. Zatímco vyznavači vědy a logiky se zříkají jakýchkoli tvrzení spojených s těmito spekulacemi, někteří tamilští nacionalisté a obrozenci stále předpokládají, že Kumara Kandam byl velmi reálný. Vášnivé diskuze plné hádek tak neberou konce. Je tedy zcela na vás, co považujete za pravdivé a co ne. Ačkoliv myšlenka, že někde existuje ztracená civilizace, je přinejmenším fascinující!

Zdroje:

www.historicmysteries.com

www.mysteryofindia.com

www.tripoto.com