www.delfi.lt, en.wikipedia.org/wiki/Curonians, www.ancient-origins.net

Kurové (také Kuršové či Kuronci) byli jedním z posledních pohanských kmenů v Evropě a jejich společnost byla organizována kolem rodinných klanů, které vedli náčelníci. Kuroni byli známí svou mořeplaveckou a pirátskou dovedností a měli možná úzké kontakty s Vikingy. Bohužel nezaložili vlastní stát a byli nuceni uznat vládu Teutonského řádu.

Ačkoli byli Kuroni často označováni za piráty, jejich činnost se nezaměřovala pouze na nájezdy a drancování. Byli také zkušenými obchodníky a navigátory, kteří se zabývali dálkovým obchodem se sousedními regiony. Byli známí obchodováním s jantarem, kožešinami a dalšími cennými komoditami, které získávali jak obchodem, tak nájezdy. Podle některých legend se Kuronců obávali i Vikingové, i když vztah Kurů k Vikingům není, kromě legend, zcela jasný.

Kurové byli prý považováni za "nejbrutálnější kmen" mezi Balty, jak je označil i německý kronikář Adam Brémský. Je však možné, že Kury k brutalitě donutilo jejich okolí: od 8. do 9. století se země na baltském pobřeží staly terčem skandinávských válečných nájezdů.

Vztah k Vikingům

Vikingská éra v Pobaltí začala v 8. století, kdy Vikingové ze Švédska a Dánska začali podnikat nájezdy na pobřežní oblasti Baltského moře. Tyto nájezdy vedly k zakládání vikingských osad neboli "obchodních míst" v regionu. Mezi kmeny, s nimiž se Vikingové při svých nájezdech setkávali, patřili i Kuroni, s nimiž rychle navázali vztahy založené na obchodu a drancování.

Ačkoli existují důkazy o určitém kontaktu mezi oběma skupinami, není jasné, do jaké míry se Kuroni a Vikingové vzájemně ovlivňovali.

Někteří historikové se domnívají, že Kuronci mohli být ovlivněni vikinskou kulturou a technologií, zejména pokud jde o stavbu lodí a námořní dovednosti. Jiní však tvrdí, že své námořnické dovednosti rozvíjeli nezávisle a Vikingové je výrazně neovlivnili.

Na velmi zajímavý dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Podobní, ale nezávislí

Vikingové a Kuroni sdíleli podobnou kulturu a způsob života. Stejně tak byli mořeplavci, kteří se spoléhali na pirátství a nájezdy, aby si doplnili své příjmy. Vikingové přiváželi do baltské oblasti bohaté zboží, jako jsou zbraně, nástroje a luxusní předměty, a toto zboží vyměňovali s Kurony za kožešiny, jantar a otroky.

Kurucké námořní nájezdy dosáhly skutečně významného rozsahu, jestliže tak silné námořní království, jako bylo Dánsko, muselo uspořádat vážnou útočnou operaci na svou ochranu před nebezpečím, které představovali kuruci," říká historik Dainius Elertas o tom, jak Kurové vždy soupeřili se skandinávskými Vikingy. „Kurské válečné lodě často spolupracovaly s Estonci a západními Slovany. Někdy se také zapojovali do válečných nájezdů skandinávských Vikingů. Obchod, nájezdy a pirátství byly v té době činnosti, které se vzájemně doplňovaly.“

Vztahy mezi Vikingy a Kurony nebyly tedy vždy přátelské. Kurové byli známí svým odporem ke christianizaci a byli považováni za hrozbu pro šíření křesťanství v regionu. Koncem 12. století vedl dánský král Valdemar II. proti Kurům křížovou výpravu, podařilo se mu je podrobit a přimět ke konverzi ke křesťanství.

Kuronská nezávislost a poroba

Kuroni si dokázali po staletí udržet svou nezávislost, a to i přes tlak sousedních kmenů a mocností, jako byli například německé rytířské řády, když rytíři zahájili řadu tažení proti Kurucům, která nakonec vedla k jejich porážce a podmanění. Kuronský jazyk a kultura byly postupně asimilovány s okolními regiony a Kuronci byli z velké části začleněni do lotyšského a litevského obyvatelstva.

Tradice žije dodnes

Navzdory relativně krátkému období svého historického významu zůstávají Kurši v Lotyšsku a Litvě důležitým kulturním a historickým symbolem. Ve folklóru a literatuře jsou často oslavováni jako symbol nezávislosti a vzdoru vůči vnějším mocnostem.

Přesto odkaz Kurů a jejich vztah k Vikingům žije v Pobaltí dodnes. Po Kurech je pojmenována Kurská kosa, dlouhý úzký poloostrov, který se táhne podél pobřeží Baltského moře a je oblíbeným turistickým cílem. V regionu se také nachází řada vikinských archeologických nalezišť, která připomínají kulturní výměnu a vzájemné vztahy mezi Vikingy a Kurasy.