V Údolí králů se v dnešní době již žádné mumie, o kterých víme, nenacházejí. Navíc i ty, které padly za oběť vykradačům hrobů, kamsi zmizely. Je až paradoxní, jaký osud mají těla těch, kteří si nechali na věčný život vystavět velkolepé hrobky.

Zdroj: Youtube

Ztracené klenoty i těla

Pokud se hrobka otevře vykradačům, pak je osud všeho, co se v ní dosud skrývalo, zpečetěn.

Takový neveselý osud potkal desítky ostatků slavných faraonů a jejich rodin, a to nejen z nejslavnějšího Údolí králů na západní břehu Nilu.

Po odcizených pokladech se, stejně jako po samotných tělech, velmi dlouho pátralo. A nový objev vnesla do této záhady až koza. Ano, byla to právě ona, kdo ve druhé polovině 19. století pootevřel dvířka k samotné záhadě.

Překvapivý objev

Kozy jsou typické pro celé území Egypta. Ač je lidé chovají zejména pro mléko a maso, většinou je vidíme na kost vyhublé volně na ulicích, kde si pochutnávají na papírových kartonech. O kvalitě masa máme tady jako Evropané jisté pochybnosti. Jenže pak se objeví Koza s velkým K.

Tato koza patřila Ahmadovi Abd ar-Rasúlovi, který pásal své kozy nedaleko Luxoru. Když se mu ale jedna koza zaběhla, vydal se ji hledat a nestačil se divit.

Koza totiž spadla do šachty, která zde již byla poměrně dlouhou dobu… Hodně dlouhou dobu. Když Ahmad pro kozu slezl, před jeho očima se otevřela jeskyně s desítkami rakví, sošek, váz, ozdob a papyru.

Ano, byl to právě tento prostý mladík, kterému se podařilo to, čemu jiní zasvětí celý život. Nalezl nevykradenou hrobku! A stejně jako většina Egypťanů nemyslel na národní hrdost, ale na blaho své rodiny, která postupně vše, co bylo v hrobce nalezeno, několik let prodávala načerno. Až si na rodinu došlápla Egyptské památková správa.

Zištné odhalení

Na trhu se starožitnostmi v Luxoru se totiž objevily dosud neznámé, takže samozřejmě neevidované předměty z dob vlády faraonů. A nakonec se tamtéž objevila i mumie!

Bylo jasné, že někdo nalezl hrobku a nechal si objev pro sebe.

Zdroj: Youtube

Ahmadova rodina však i po konfrontaci zarytě mlčela. Ale ne napořád.

Měli totiž pořád eso v rukávu. A podruhé se už hodlali o objev podělit, pokud nikdo nebude za předchozí prodeje potrestán. Nebylo to ale jen tak – ve hře byla rodinná pře. Ahmadův bratr si chtěl nechat větší podíl z kořisti, protože ale neuspěl, rozhodl se ze závisti potopit celou rodinu.

Na světlo světa se tak dostalo dalších asi 40 mumií z období Nové říše, včetně mumie Ramesse II., který je považován za nejslavnějšího egyptského faraona.

Další neobjasněné záhady

A tehdy začala honba za pravdou. Bylo totiž jasné, že to, co Ahmad objevil, nebyla jediná originální skrýš. Těla faraonů za sebou často mají dlouhou pouť.

A to se na nich samozřejmě podepisuje.

U většiny takto nalezených mumií a hrobek není totiž tak snadné dohledat, kdo v nich vlastně leží. Stejný osud, nad nímž si Egyptologové stále lámou hlavy, je i tajemství obsažené v hrobce KV 55.

KV 55

Hrobku označenou KV 55 objevil v roce 1907 americký amatérský archeolog Theodor Davis. Našel mumii se seškrábanou zlatou maskou, která ležela v sarkofágu Tutanchamonovy babičky královny Teje, obklopena kanopami se jménem jedné z manželek kacířského faraona Achnatona Kije. Ale ani to egyptologům nedalo jasnou stopu. Badatelé se totiž dlouho nemohli shodnout ani na pohlaví mumie.

Nakonec se ale ukázalo, že jde o muže, který byl podle DNA příbuzný samotnému Tutanchamonovi. Ani dodnes není jasné, o koho jde, ale pravděpodobně se jedná o ostatky kacířského faraona Achnatona.

Zdroje:

en.wikipedia.org, www.ugiat-antoniocrasto.it, thebanmappingproject.com