Slovo „termín” má v češtině dva významy. První označuje lhůtu vyměřenou ke splnění nějakého úkolu. Druhý je, podle Slovníku spisovného jazyka, charakterizován jako „odborné pojmenování s přesným jednoznačným významem”.

I přestože se zdá, že tyto výrazy nemají nic společného, opak je pravdou. Pocházejí z antických dob, během nichž staří Římané uctívali boha Terminuse. Ten se proslavil tím, že při stavbě Jupiterova chrámu na Kapitolu odmítl odstranit hraniční kámen, symbolizující jeho svatyni.

Odborné názvy jsou proto po celém světě jednoznačné a bez citového zabarvení. Nejčastěji se tak používají v rámci nějaké expertízy. Najdeme je v medicíně, matematice, ve speleologii, ale také v řemeslných oborech nebo umění.

I když je většina z nich odvozená z latiny a zní trochu kostrbatě, jejich znalost nám ulehčuje život a pomáhá v komunikaci. 

Odborné termíny

Není proto divu, že některé termíny se stávají součástí běžné mluvy. Například „amok” nebo „hysterie” byly původně psychiatrickými termíny. Postupně se jejich význam zobecnil a zná je každý. 

Čas od času ale dochází také k opačnému procesu. Psychologové si tak osvojili výraz „sen” a vytvořil pro něj přesnou definici.

Často ale dochází také k tomu, že termín má ve svém oboru odlišný význam než v běžné mluvě. Mohou tak nastat vtipné situace, kdy se snažíme mezi určitou skupinou lidí vypadat chytře, ale nevyjde nám to.

Lze technické výrazy natrénovat? Rozhodně ano. Stačí si rozšiřovat slovní zásobu čtením knížek, odborných časopisů, sledováním dokumentů nebo diskuzí. Jak na tom s jejích znalostí momentálně jste si vyzkoušejte v našem kvízu.

Kvíz: Odborné termíny, které by měl znát každý průměrný člověk. Pokud uděláte víc než 3 chyby, styďte se

Zdroje: www.icestina.cz, www.cs.wikipedia.org, www.region.rozhlas.cz