Odborné termíny

Ne každý je zná, ne každému jsou blízké. Přesto bychom všichni měli o odborných termínech nějaké povědomí mít. 

Setkat se s nimi můžeme takřka kdekoliv. Jedním z takových termínů je slovo entropie. Tušíte, co znamená? Entropie je jedním ze základních a nejdůležitějších pojmů ve fyzice. 

S pojmem entropie se můžete setkat také v teorii pravděpodobnosti, matematice a dalších vědách. Do jisté míry vyjadřuje neuspořádanost a neurčitost.

Pojem entropie zavedl Rudolf Clausius v kontextu klasické termodynamiky. Jeho cílem bylo vysvětlit, proč některé procesy jsou spontánní a jiné naopak vůbec.

Dalším odborným termínem, se kterým se můžeme setkat, je slovo axiom. Kdo z vás ví, co toto slovo znamená? Jde o tvrzení, které se předem pokládá za platné, a tudíž není potřeba jej dokazovat. 

Znáte je?

Může jít o základní větu, která se přijímá a bez důkazu se považuje za zcela pravdivou. Axiom může být také jakákoliv evidentní, samozřejmá nebo obecně akceptovaná skutečnost, ponaučení či zásada.

Jak dobře znáte odborné názvy? 

Zdroj: Youtube

Podobný význam má slovo postulát nebo tvrzení. Dalším odborným pojmem je pak slovo nebula. Jinými slovy jde o vesmírnou mlhovinu. 

Mlhovina je mezihvězdné mračno prachových částic a plynů. Původně bylo slovo mlhovina obecným označením pro jakýkoliv rozměrný astronomický objekt včetně galaxií mimo Mléčnou dráhu. 

Více známé by vám pak mohlo být slovo proměnná. Jak byste ho definovali? Obecně platí, že proměnná je především v matematice a programování způsob jakési reprezentace objektů, se kterými lze takříkajíc hýbat. Měnit je.

Dalším slovem, které se řadí mezi odborné výrazy, je slovo empirismus. Empirismus je významný filozofický směr orientovaný především na studium lidského poznávání, v němž připisuje rozhodující význam zkušenosti a učení. 

Empirismus se vyvinul v Anglii. Za jeho zakladatele považujeme Thomase Hobbese, anglického filozofa, který nejvíce proslul pracemi týkajícími se politické filozofie.

Kvíz: Jak dobře znáte odborné termíny? Zvládnete všech 10 otázek

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.crdm.cz, www.infoz.cz