Záludnost českého jazyka

Čeština je náročným jazykem, ve kterém se i rodilý mluvčí často dopustí velkého množství chyb. Jednou z nich může být psaní čárek. 

Kdy je psát a kdy naopak ne? Některá pravidla o psaní čárky v souvětí jsou poměrně jednoznačná. Dalo by se říct, že v souvětí téměř vždy oddělujeme věty vedlejší od jejich vět řídících čárkami.

Toto pravidla platí bez ohledu na to, jakým spojovacím výrazem jsou připojené. Laicky řečeno – vedlejší větu musíme vždy oddělit čárkou, pokud stojí vedle věty hlavní, na které je závislá.

Toto pravidlo platí pro vedlejší věty připojené spojkami podřadícími, jakými jsou že, když, aby, protože, ačkoli, vztažnými zájmeny, jakými jsou kdo, co, jaký, který, vztažnými příslovci jako kde, kdy, odkud, kudy.

Stejné pravidlo ale platí i pro vztažnou neurčitou číslovkou (kolik, kolikrát…) Správně bychom tedy měli psát například „Klikni a zjisti, kolik můžeš ušetřit“ nebo „Nevěděl, že ještě není doma.“

Jak dobře je znáte? 

Pokud používáme správně interpunkci, pomáháme tím adresátovi textu, aby se mu text dobře četl a aby mu lépe porozuměl. 

Čeština na pohodu: INTERPUNKCE:

Zdroj: Youtube

Pokud bychom například v dlouhých textem nepoužívali čárky, mohly by tyto texty být pro čtenáře nepřehledné a jejich čtení by se stalo obtížným. Čárka nám tedy pomáhá rozdělovat text na kratší a pro čtenáře srozumitelné celky.

Pomáhá nám lépe vstřebat informace v textu a samotný text činí přehlednějším. Co ale případy, kdy se čárka ve větě nepíše? 

Čárka se mezi větnými členy nepíše, pokud jsou spojené spojkou a, i, nebo, či v poměru slučovacím. V ostatních případech se věty vždy čárkou oddělují. Příklady: Šel přes lesy, doly, hory a potoky.

Čárka se pak nepíše také v ustálených rčeních. Příkladem může být věta Prošel Evropu křížem krážem. Dalším příkladem, kdy čárku rozhodně nepíšeme, je postupně se rozvíjející přívlastek.

Příkladem je věta „Otcovy staré džínové kalhoty byly děravé.“ Ani těsný přívlastek nevyžaduje čárku. Příkladem je věta „Studenti uvedení v tomto seznamu mohou odejít.“

KVÍZ: Kde se ve větě čárka píše a kde ne? Procvičte si vedlejší věty

Zdroje: www.jak-se-pise.cz, www.pravopisne.cz, prirucka.ujc.cas.cz