Literatura patří mezi základní pilíře výuky na základních i středních školách. Zatímco pro některé žáky a studenty je to hodina, kterou si musí tzv. odsedět, jiní se těší, co nového jim čítanka nabídne.

Výuka literatury totiž není jen o samotném čtení úryvků z knih, z nichž nás většina ani nezajímá. Je cenným nástrojem dovednosti kritického myšlení, empatie a kreativity.

Ukázky z beletrie, poezie nebo dramatu jsou totiž pevně spjaté s historickým kontextem a jazykem. Podle spisovatelky a novinářky Esther Lombardi tak čtením knih z různých dějinných epoch mohou děti lépe porozumět dané době a lidskému chování.

Přelouskání více druhů beletrie zároveň studenty vystavuje odlišným stylům psaní a myšlení. Učitelé se proto snaží do seznamu povinné četby zařadit pestrou škálu knih jak tuzemských, tak zahraničních autorů.

Povinná četba

„Z pohledu vzdělávání ale není efektivní dětem pouze zadávat díla, která by si měla přečíst. S největší pravděpodobností místo knihy sáhnou pouze po jejím rozboru,” říká v rozhovoru pro iDnes středoškolský učitel Lukáš Borovička. „Pedagog by měl především naučit jak číst a nastínit, co vše se dá v textu najít.”

Školy, jež si výběr doporučené četby vytvářejí, se tak často inspirují katalogy novinek. Klasická díla, do nichž patří například Babička od Boženy Němcové nebo Stařec a moře od Ernesta Hemingwaye, ale do nich také zařazují, což může být podle průzkumu z roku 2018 kontraproduktivní.

„Je to přístup, jenž může v dětech zálibu ve čtení potlačit. Řada z nich se ke knihám vrátí až v dospělosti nebo dokonce vůbec,” uvedl Dušan Murčo z knihkupectví Martinus.cz, které výzkum s 525 respondenty ve věku 18 až 65 let z celé ČR provádělo.

Jak by seznamy povinné četby mely vypadat, se však lidé neshodli. Přibližně polovina dotazovaných ale uvedla, že děti by si seznam z části měly vytvářet samy a z části by ho měl doplnil češtinář.

Seznam přečtené literatury nechybí ani u maturitní zkoušky na středních školách. Student musí odevzdat soupis alespoň 20 titulů. Minimálně dvěma díly musí být zastoupena próza, poezie či drama. Nesmí chybět ani literatura 18. a 19. století nebo čeští autoři.

Kvíz: Toto jsou základní díla z povinné literatury. Kdo má víc než základku, musí je znát! 8 je ostuda!

Zdroje: www.lidovky.cz, www,cs.wikipedia.org, www.idnes.cz, www.abookgeek.com