Počátky česky psané literatury se datují až do 13. století. V této době dochází k velkému hospodářskému rozvoji a kultura začíná pronikat i do nižších vrstev. Mohou za to především potulní zpěváci, kteří tvoří písničky v rodném jazyce měšťanů i vesničanů. Objevují se tak první lidové skladby, jako pastýřské milostné písně nebo svítáníčka, jež postupně ztrácejí náboženský charakter.

Další významným krokem pro rozvoj české literatury bylo objevení knihtisku. Tato éra, tzv. doba veleslavínská, je nazývána zlatým věkem. Daniel Adam z Veleslavína, narozen 31. srpna 1546, vystudoval historii na pražské univerzitě. Poté, co se oženil s dcerou knihtiskaře Melantricha a následně firmu převzal, si kolem sebe vytvořil okruh autorů, jejichž cílem bylo šířit vzdělanost a kulturní rozhled mezi všechny vrstvy obyvatelstva. Začal tak vydávat naučné spisy o přírodě, právu i morálce. Všechny byly psány vytříbenou češtinou.

Střípky z historie české literatury

Po bitvě na Bílé hoře začala čeština na úkor latiny a němčiny ustupovat. „Až do konce třicetileté války byly Čechy v neutěšitelném postavení. Nekatolické učence vyhnali ze země a knihy předtím vydané, spálili,” píše Josef Dobrovský v Dějinách české řeči a literatury. K životu byl náš jazyk probuzen až během národního obrození. 

Od té doby rozvoji česky psané literatury nic nebránilo. Autoři doslova chrlili jedno dílo za druhým, ať šlo o humanisty, realisty nebo buřiče. Čtenáři si mohli vybírat. Podobně jako dnes. Zpráva o českém knižním trhu 2021/2022 ukazuje, že se knihám stále daří. Obrat prodaných tištěných knih dosáhl přibližně 8,1 miliardy korun. E-knihy a audioknihy dosáhly asi 65 milionu korun. V češtině bylo vydáno 12 272 publikací. 

Literární klenoty

Navíc, jak ukazuje průzkum agentury Nielsen Admosphere z roku 2018, Češi patří ke čtenářské špičce Evropy. Každý obyvatel ČR starší 15 let přečte v průměru za rok téměř 13 děl. Denně se čtení věnuje kolem 31 minut a v domácí knihovně má 253 knih. Jste také vášnivým čtenářem a pyšníte se podobnou sbírkou? Zkuste si náš test.

KVÍZ: Jak dobře znáš českou literaturu a nejvýznamnější díla?

Zdroje: www.cs.wikipedia.org, www.domaci.hn.cz, www.sckn.cz