Hrady a zámky

Jedním z nádherných zámků, které na území České republiky můžete navštívit, je Zámek Hluboká. Jedná se o barokní zámek s rozsáhlým předhradím, který byl postavený v letech 1839 až 1871.

Tato romantická stavba v duchu anglické tudorské a alžbětinské architektury je skutečným skvostem českého stavitelství. Zámek prošel přestavbou za Jana Adolfa II. Schwarzenberga a jeho manželky Eleonory.

Další krásnou stavbou patřící do české architektury je Lovecký zámek Kratochvíle. Postavit jej nechal Vilém z Rožmberka, který pověřil svého osvědčeného stavitele Baltazara Maggiho z Arogna

Zámek vznikl v letech 1583-1590. Byl postavený v renesančním stylu. U zámku se nachází vodní příkop a uzavřená obdélníková zahrada se vstupním traktem a obvodovou zdí členěnou izolovanými domky. 

Mimořádně kvalitní a cenná je štuková a malířská výzdoba interiéru zámku, která vychází z loveckých motivů a výjevů z římských dějin.

Poznáte je?

Pokud byste chtěli navštívit stavbu ze 13. století, pak je tou pravou Hrad Zvíkov. Královský hrad Zvíkov, známý od roku 1234, sloužil českým králům jako místo odpočinku i ochrany českých korunovačních klenotů. 

Podívejte se na Hrad Velhartice:

Zdroj: Youtube

Vnitřní královský palác s nezvyklým pětibokým nádvořím s arkádami v přízemí a patře a bohatou malířskou výzdobou královských pokojů i arkád byl obklopený soustavou ochranných hradebních zdí a bran. 

Po vymření Přemyslovců hrad byl hrad poměrně zanedbaný. Nového rozkvětu se dočkal až za držení Švamberků, kdy došlo k jeho přestavbě a bohatě výmalbě. Po stavovských válkách přestal Zvíkov sloužit jako sídlo vrchnosti. 

Noví majitelé, Eggenbergové a později Schwarzenbergové, jej využívali jen jako centrum správy panství, hrad chátral a část královského hradu se dokonce zřítila.

Jedinečnou stavbou je také Hrad Velhartice. Romantický šumavský hrad pana Buška z Velhartic, komořího slavného císaře Karla IV., je unikátní svým neobvyklým obranným systémem v podobě kamenného mostu mezi palácem a věží. 

Údolí pod hradem bylo kdysi oblíbeným místem populárního českého herce Jana Wericha, který si zde pořídil chatu. Dnes je romantická kulisa hradu velmi oblíbeným místem pro svatebčany.

Kvíz: Česko má krásné hrady a zámky. Poznáte je podle fotek?

www.kampocesku.cz, turistickamapa.cz, www.kudyznudy.cz