„Dnes si dáme diktát.” Tato věta dokázala zkazit náladu. I ti, kteří se většinou hodin českého jazyka nebáli, vytřeštili oči a pokli naprázdno. Praktické procvičování gramatických jevů, vyznačující se řadou záludností, neměl rád snad nikdo.

V řadě tříd totiž sloužil pouze k testování pravopisu, tedy souhrnu pravidel o grafickém záznamu jazyka, jenž se žáci měli naučit.

Podle vysokoškolské profesorky a autorky řady učebnic Marie Čechové je to ale chyba. „Lépe je méně zkoušet a více cvičit,” říká. „Diktát by měl být především nástrojem k nácviku pravopisu, ne naopak,” upozorňuje.

Jak trénovat diktáty

Pokud tedy máte doma školou povinné dítko, které z češtiny nosí špatné známky, zkuste se zaměřit na rozšiřování dovedností, jež diktáty vyžadují.

V první řadě veďte potomka ke čtení. Zlepšuje se tím slovní zásoba a slova se tzv. dostávají do oka. Vhodné je také čtení nahlas, kdy žáci zjistí, že se určitá písmena mohou jinak psát a jinak číst.

Pokud má vaše ratolest z diktátů strach, překonáte ho tím, že je bude procvičovat v bezpečném prostředí domova. Po každém z nich v klidu proberte chyby a zkuste mu nabídnout několik možností, jak se jich příště vyvarovat. Ať jde o mnemotechnické pomůcky, nebo snadno zapamatovatelné poučky.

Podle pedagoga Marcela Kubinského je nejdůležitější, aby se dítě zbytečně nestresovalo tím, že mu pravopis nejde. Začněte krátkými, jednoduchými větami a dopřejte mu čas. Někdy není problém v gramatice a jejím nepochopení, ale například v pomalém psaní a pocitu, že nestíhá.

Zdroj: Youtube

Na konci domácího učení ho nezapomeňte pochválit a povzbudit. Můžete se také přiznat, jak vám na základní škole diktáty šly nebo nešly a jak jste dopadli v našem kvízu.

Kvíz: Zvládnete diktát z českého jazyka na plný počet bodů?

Diktát z českého jazyka

Zdroje: www.ako-spravne-pisat.sk, www.is.muni.cz, www.cs.wikipedia.org