Chemické prvky

Chemické prvky jsou uspořádané v periodické soustavě prvků. V ní jsou všechny prvky seřazené podle rostoucích protonových čísel a elektronové konfigurace. Svou roli hrají také podobné chemické vlastnosti.

Jedním z prvků Mendělejevovy tabulky je hliník. Ten má značku AI. Pokud jej rozříznete, je stříbřitě bílý a lesklý. Obecně platí, že hliník je velice lehký kov. 

Na vzduchu se povrch hliníku poměrně rychle pokrývá vrstvou oxidu Al2O3. Hliník je prvek s amfoterním charakterem. Laicky řečeno je schopný reagovat jak s kyselinami, tak s hydroxidy.

Pokud jde o hliník, ten se ve volné přírodě v ryzí formě obvykle nevyskytuje, sloučeniny hliníku jsou rozptýlené v zemské kůře. Obsah hliníku zde činí 7,47 % hmot. Hliník je nejrozšířenější kov a je třetí nejrozšířenější prvek zemské kůry.

Praktické využití hliníku i jeho slitin je skutečně velice rozmanité. Největší množství, více než 40% celosvětové produkce hliníku, se spotřebovává na výrobu plechovek na nápoje, dalších 24% hliníku spotřebuje automobilový průmysl, 12% hliníku se používá v elektrotechnice a dalších 8% se využívá ve stavebnictví. 

Znáte je? 

Hliník se využívá také v leteckém průmyslu. Tam najdou uplatnění zhruba 3% vyrobeného hliníku. To je přibližně stejné množství, jaké se spotřebuje k výrobě hliníkového nádobí. Nenechte se však mýlit. Uplatnění hliníku sahá mnohem dál. Využívá se také v potravinářském průmyslu jako barvivo, známé jako E 173. To slouží k barvení dortů a cukrovinek.

Periodická tabulka prvků:

Zdroj: Youtube

Dalším prvkem periodické soustavy prvků je zinek. Ten řadíme ke kovům, které jsou lidstvu známé od starověku. Zinek je měkký, dobře tavitelný, modrobílý lesklý kov. 

Za normální teploty je zinek poměrně křehký. Pokud ale použijete vyšší teplotu, je zinek dobře zpracovatelný. Zinek patří k nejsnáze těkavým kovům. Z chemického hlediska není příliš odolný. Laicky řečeno to znamená, že na vzduchu oxiduje.

Zinek má široké využití. Tím nejpodstatnějším jsou antikorozní povlaky. Zinek se také využívá na výrobu slitin, například mosazi. Dále se tento kov využívá na výrobu suchých článků.

Jedním z dalších prvků Mendělejevovy tabulky prvků je železo. Železo je měkký, světlešedý až bílý kov. Železo má magnetické účinky.

U tohoto kovu platí, že poměrně snadno podléhá korozi. V praxi to znamená, že pokud železo necháte na vzduchu, dojde k oxidace a na povrchu železa se začne utvářet rez. Železo se využívá na výrobu oceli.

Kvíz: Jak dobře znáte značky chemických prvků? Kdo dá 10, je borec

Zdroje: www.prvky.com, cs.wikipedia.org, www.top-armyshop.cz