Vědní disciplína

Chemie je vědecká disciplína. Abychom jí plně porozuměli, je nutné si osvojit a zapamatovat základní chemické prvky. Ty jsou součástí periodické soustavy prvků. Ačkoli se může zdát, že znalost chemických prvků je nutností jen pro ty, kteří se v tomto oboru pohybují, není tomu tak. 

Z periodické tabulky lze vyčíst značku prvku, jeho protonové číslo, název, elektronegativitu či relativní atomovou hmotnost. Je tam také zobrazené skupenství prvku za standardních podmínek. Některé periodické tabulky navíc uvádějí oxidační čísla.

Prvky dělíme na kovy, polokovy a nekovy. Kovy dobře vedou elektrický proud a teplo, jsou lesklé, kujné, tažné. Mají nízkou elektronegativitu. Nekovy jsou většinou nevodivé, mají vysokou elektronegativitu, nacházejí se v pravé části periodické tabulky. Polokovy mají vlastnosti na pomezí kovů a nekovů.

Bez některých prvků periodické soustavy se neobejde nikdo z nás. Z prvků se tvoří sloučeniny, které jsou základem pro porozumění chemickým reakcím, vlastnostem látek a jejich struktuře.

Sloučeniny jsou látky, které vznikají spojením dvou nebo více prvků v určitém poměru. Každá sloučenina má také svou unikátní chemickou značku, která je tvořená spojením značek prvků ve sloučenině. 

Například molekula vody, skládající se z dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku, má chemickou značku „H2O“.Některé prvky mají více variant nazývaných izotopy. Izotopy jsou atomy stejného prvku s různým počtem neutronů, což může mít vliv na hmotnost atomu. 

Nutné pro život

Pro reprezentaci izotopů se používají nukleární značky, které uvádějí hmotnostní číslo, tedy počet protonů a neutronů a protonové číslo, tj. počet protonů. 

Periodické společenství prvků:

Zdroj: Youtube

Při reakcích dochází ke změně uspořádání atomů a vytváření nových sloučenin. Při zápisu chemických reakcí se používají chemické značky prvků a sloučenin, aby bylo jasné, jaké látky reagují a jaké produkty při těchto reakcích vznikají.

Periodická tabulka prvků je systematické uspořádání všech známých prvků podle jejich atomových čísel. Poskytuje nejen chemické značky prvků, ale také důležité informace o jejich vlastnostech, elektronové konfiguraci a mnoho dalšího.

Celosvětově uznávané chemické značky jsou klíčové pro sdílení informací mezi vědci, inženýry, lékaři a dalšími odborníky, kteří se zabývají chemií. To je základním stavebním kamenem pro pokrok nejen ve vědeckém bádání, ale také technologickém vývoji.

Otestujte své znalosti chemických prvků ze základní školy a zjistěte, které prvky máte doma v kuchyni

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.umimefakta.cz, www.chemickeprvky.cz