Složitost českého jazyka

Jednou z nejčastějších chyb, kterých se řada z nás dopuští, je zaměňování slov "jsem" a "sem." "Jsem" je tvar slovesa "být" pro 1. osobu čísla jednotného v přítomném čase, zatímco "sem" je příslovce, které určuje místo. Správně tedy používáme "jsem" pro vyjádření stavu nebo polohy a "sem" pro určení místa.

Další záměnou, ke které v českém jazyce často dochází, je užívání slov "být" a "býti." V moderní češtině je přípustné používat pouze tvar "být." "Býti" je zastaralý tvar, který se používá v literatuře a archaických textech, a není vhodné ho používat v běžné komunikaci nebo kombinovat v jednom textu se slovem být.

Problémem však mohou být i další tvary slovesa být, a to především v podmiňovacím způsobu. Problematické je především bychom, které řada z nás často zaměňuje za nespisovné bysme nebo by jsme a tvar byste, který s oblibou píšeme jako by jste.

Jak dobře znáte chytáky?

Problémem je také správný tvar zájmena mě/mně. To patří k nočním můrám nejen u školáků. Častou chybou je psaní nesprávného tvaru mě ve větách typu: Mně to nevadí. V takovýchto větách je zájmeno já ve 3. pádu, správně je tedy pouze tvar mně.

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Pokud si nejsme jistí, pomůže nám zájmeno ty, respektive mně jako tobě.

Pozor však na věty, které zní stejně, správným tvarem zájmena já je však "mě". Příkladem je věta: Mě zase překvapilo, že otec nedorazil. V takovém případě se jedná o 4. pád, proto je jedinou správnou možností "mě".

Chybujeme také ve slově standard, to je správně s "d" na konci. Pokud by tedy hotel nabízel "nadstandartní" služby, zřejmě neví, co přesně nabízí. Standart s "t" můžeme psát pouze v případě, že by se jednalo u odvozené slovo od standarty (vlajky).

Lidé se často mýlí také u slov tip/typ. Ačkoli tato dvě slovíčka stejně zní, významově nemají nic společného. Tipem něco doporučujeme, typ zastupuje skupinu s určitými vlastnostmi.

Kvíz největších chytáků z českého jazyka: Tohle je vážně těžké. 10 otázek nezvládne téměř nikdo!

Zdroje: www.mojecestina.cz, www.mojecestina.cz, www.mojecestina.cz