Význam cizích slov

Cizí slova mají v našem vyjadřování významný podíl. Samozřejmě záleží na typu mluvčího a funkci promluvy. Jedno jim však upřít nelze, jsou trendem dnešní doby. Ať už jejich používání souvisí s technickým pokrokem nebo s řešením celosvětových problémů, cizí slova zaujímají v češtině své pevné místo.

U cizích slov je důležitá znalost pravopisu. Ne všechna se píší v původním jazyce, u mnohých z nich existuje jejich česká podoba. Za zmínku stojí slova jako brífink, manažer či butik. Pokud si nejste jistí, jak cizí slovo napsat, doporučujeme použít slovník cizích slov. 

Je zde však stále hodně těch, která si zachovávají původní pravopis. Jeho nedodržením by pak vznikla chyba. Na mysli máme slova jako interview, au pair, outsider, fair play, billboard, design, image či pizza.

Cizí slova pronikají do češtiny z mnoha světových jazyků. Z latiny jsou to slova jako cirkus, cyklus a doktor. Z ruštiny borec, maják, náčelník, z francouzštiny alarm, aféra a baterie. Ze španělštiny pak můžeme zmínit slova jako armáda, kanibal či kokos. 

Jak dobře je znáte? 

Současná doba v tomto ohledu však nahrává nejvíce angličtině, ze které dnes většina nových cizích slov pochází. V minulosti ale nebylo výjimkou, že se lidé setkali s cizími slovy z němčiny, z francouzštiny a z dalších slovanských jazyků. 

Jak dobře znáte cizí slova?

Zdroj: Youtube

Část z nich se následně stala pevnou součástí spisovné češtiny, část zůstala v češtině obecné. Mnohá z nich zdomácněla natolik, že si dnes jejich cizost vůbec neuvědomuje. U některých z nich došlo dokonce ke změně významu. Za zmínku stojí slovo sponzor, které dříve mělo funkci ručitele nebo rukojmího. 

Pozor bychom si měli dát na význam, který u slov cizích a domácích nemusí být zcela stejný. Jako příklad lze uvést slova klient a zákazník. Ačkoliv si řada z nás myslí, že je význam těchto slov stejný, není tomu tak. Klient býval člověk hledající právní ochranu u bohatých. 

Dnes klientem můžeme nazvat pacienta, hosta či obchodního partnera. Oproti tomu zákazník je uživatel nejrůznějších služeb. Cizí slova jsou důkazem, že se jazyk neustále mění a vyvíjí. Jejich znalostí můžeme otevřít novou perspektivu vnímání. 

Kvíz: Jak dobře znáte cizí slova? Těchto 10 poměrně těžkých výrazů zvládnou jen vzdělaní lidé

Zdroje: is.muni.cz, cs.wikipedia.org, www.lidovky.cz