Česká historie

Česká historie čítá velké množství dat i významných událostí. Před více než 1 500 lety se na území dnešní České republiky přistěhovaly slovanské kmeny. Ty se zde nejen usadily, ale také zde založily svá společenství. 

Právě tento krok znamenal počátek historie českého národa, který položil základy kulturní a jazykové identity země.

Zlatý věk prosperity a kulturního pokroku pak znamenala vláda Karla IV. Tento panovník je právem označovaný jako jeden z nejvlivnějších vladářů českých dějin. 

Karel IV. vládl ve 14. století a zasloužil se o výstavbu klenotů naší země jakými jsou Karlův most a Pražský hrad, které dodnes určují tvář současné Prahy.

Přelom 14. a 15. století se nesl ve znamení velkých změn. Učení českého náboženského reformátora Jana Husa vygradovalo v boj za náboženské a sociální reformy známé jako husitské války. Tyto konflikty, jejichž kořenem byl náboženský nesouhlas a volání po reformách v katolické církvi, zanechaly v české společnosti nesmazatelnou stopu a připravily půdu pro pozdější rozšíření protestantismu.

Znáte ji?

Z českých dějin nelze vynechat Pražskou defenestraci, ke které došlo v roce 1618. Dne 23. května 1618 došlo v Praze k vyhození královských místodržících z okna české dvorské kanceláře na Pražském hradě, což znamenalo počátek třicetileté války. 

Dějepis - 9. třída - Konec 2. světové války:

Zdroj: Youtube

Tento akt symbolizoval odpor českých protestantů proti habsburské nadvládě a stal se katalyzátorem desetiletí trvajících konfliktů ve střední Evropě.

Dalším důležitým mezníkem českých dějin byl vznik Československa. K němu došlo v roce 1918. Vznik Československa vyhlásili čeští a slovenští představitelé, včetně Tomáše Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika

Radost českým občanům nepřinesl ani rok 1968. Krátce před půlnocí 20. srpna 1968 překročila hranice tehdejšího Československa vojska Varšavské smlouvy. 

Invaze armád Varšavské smlouvy byla definitivní tečkou za Pražským jarem, tedy pokusem liberálního křídla Komunistické strany Československa vybudovat v zemi „socialismus s lidskou tváří“.

Osvobození od útrap sovětské okupace a vlády komunistů pak přinesla sametová revoluce v listopadu 1989. Revoluce završila konec čtyř desetiletí totality. 

Test pro žáky devátého ročníku z české historie. Jestli dáte 7 z 12 otázek, jste vážně dobří

Zdroje: www.skola-kbely.cz, www.kudyznudy.cz, www.vhu.cz