Dějiny 20. století

První polovinu dvacátého století silně ovlivnily dvě světové války. Obrovská zkáza a vyčerpání, jež tyto celosvětové konflikty přinesly, ukončily politickou a ekonomickou dominanci Evropy.

Druhou polovinu století ovlivnilo soupeření Spojených států amerických a Sovětského svazu o světovou hegemonii v tzv. studené válce.

Navzdory nejkrvavějším válečným konfliktům i hrůzám masového vyvražďování, je 20. století pověstné také velkým technologickým a vědeckým pokrokem. 

Minulé století zažilo raálnou hrozbu jaderného konfliktu, obrovský nárůst světové populace a prohloubení sociálních rozdílů mezi obyvatelstvem celého světa.

Lidé také poprvé vstoupili na Měsíc. Povedlo se tak posádce Apolla 11 v roce 1969.

České dějiny 

V 80. letech, v době kdy USA vystupňovaly svůj diplomatický, vojenský a ekonomický tlak proti Sovětům, zavedl generální tajemník ÚV KSSS Michail Gorbačov reformy.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Perestrojka a glasnosť, jež demokratizovaly sovětskou společnost, však na konci roku 1991 vedly k rozpadu Sovětského svazu. 

Všechny tyto světové události samozřejmě ovlivnily také dějiny naší země. Po konci druhé světové války nastala dlouhá doba komunistického režimu, která trvala déle než čtyři dekády. 

Komunistická vláda v Československu zcela potlačovala politickou opozici a svobodu projevu. V 60. letech došlo k pokusu o reformy v podobě tzv. Pražského jara. Byly však potlačené sovětskými vojsky.

Masové protesty a demonstrace na konci 80. let 20. století vedly ke pádu komunistického režimu. Sametová revoluce znamenala klíčovou událost pro obnovení demokracie a začátek transformace země. 

V roce 1993 došlo k rozdělení Československa na dva samostatné státy, Českou a Slovenskou republiku.

Kvíz: Jak dobře se vyznáte v českých dějinách 20. století

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.moderni-dejiny.cz, studijni-svet.cz