Druhý stupeň

Druhý stupeň znamená výrazný posun nejen v množství učiva, ale také v jeho obtížnosti. 

V matematice se žáci začínají seznamovat s komplexnějšími úkoly. Kromě prohloubení dovedností v oblasti geometrie se učí pracovat s desetinnými čísly, zlomky a procenty. 

V oblasti českého jazyka se klade důraz na rozvoj schopností číst s porozuměním textu, psát gramaticky správně a efektivně komunikovat. Zlepšuje se slovní zásoba, a to nejen v mateřském jazyce, ale i ve výuce cizích jazyků. 

V rámci přírodovědy se žáci seznamují s biologií, chemií a fyzikou. Učí se o lidském těle, ekosystémech, základech chemických reakcí a fyzikálních zákonitostech. Výuka má za cíl rozvíjet zvídavost a vědecké myšlení.

V tomto ročníku se žáci seznamují s historií, geografií a společenskými vědami. Učí se o pravěku, starověku, středověku a novověku, a to nejen v rámci své země, ale i světa. Získávají povědomí o zeměpisných souvislostech, politických strukturách a kulturách různých regionů.

Jaké máte znalosti?

Nedílnou součástí 6. ročníku zůstává i nadále hudební, výtvarná a tělesná výchova. Tyto předměty přispívají k rozvoji kreativity, hudebních schopností a fyzické kondice žáků. 

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Výtvarná výchova rozvíjí estetické cítění. Hudební výchova zahrnuje zpěv a hraní na hudební nástroje. Tělesná výchova podporuje pohybové schopnosti, týmovou spolupráci a zdravý životní styl.

Tušíte, jak dobře znáte učivo druhého stupně základních škol? Zkuste si náš kvíz a dozvíte se to.

Kvíz: Jak ovládáte látku druhého stupně ZŠ? Vyzkoušejte si test pro 6. třídu

Zdroje: www.umimecesky.cz, www.icestina.cz, www.cestinadoma.cz