Česká historie

Karel IV. byl pro české dějiny velice významným panovníkem. V roce 1348 založil v Praze univerzitu. Ta je nejstarší univerzitou ve střední Evropě. Dalším významným mezníkem českých dějin byl rok 1620, po jehož konci se české země staly součástí Habsburské monarchie a poté po roce 1867 součástí Rakousko-Uherské říše.

Po porážce Rakousko-Uherské říše v první světové válce vyhlásili Češi a Slováci v roce 1918 nezávislost a Československo bylo zřízené jako svrchovaná země. Během dvacátých a třicátých let patřilo Československo mezi deset nejvíce rozvinutých zemí světa. 

Dalším rokem, který v české historii nelze opomenout, byl rok 1938. Po Hitlerově okupaci se Československo rozdělilo na Protektorát Čechy a Morava a na Slovenský stát. K obnovení československé státnosti došlo po druhé světové válce v roce 1945. 

Jak dobře znáte fakta?

V neděli 26. května 1946 se konaly volby do Ústavodárného shromáždění Československé republiky. Byly to první volby v Československu konané po druhé světové válce, které bývají označované jako poslední svobodné demokratické volby na dobu více než čtyřiceti let.

Podívejte se na průběh sametové revoluce: 

Zdroj: Youtube

Přesto se v reálu nejednalo o plně svobodné volby. Hlasování se mohly účastnit pouze strany Národní fronty, některým pravicovým stranám nebylo vůbec umožněno kandidovat. Ve volbách vyhráli komunisté, kteří nastolili změnu režimu trvajícího několik dlouhých dekád. Vítězství komunistům otevřelo cestu k převzetí moci v únoru 1948 a nastolení totalitního zřízení.

Dalším důležitým mezníkem českých dějin byl listopad 1989. Zlomový okamžik v historii naší země. Komunistický režim se pod nátlakem občanů vzdal moci. Tzv. sametovou revoluci iniciovali studenti a intelektuálové. 

Volné parlamentní volby v červnu 1990 potvrdily průběh demokratického vývoje. V pátek 1. ledna 1993 vznikly ve střední Evropě dva nové samostatné státy – Česká republika a Slovenská republika.

Rychlý kvíz: Jak dobře znáte Česko? Deset otázek: Odpovídáte pouze Ano – Ne. Kdo splete dvě, je ostuda

Zdroje: cs.wikipedia.org, plus.rozhlas.cz, cs.wikipedia.org