Nepříjemné fobie

Fobií existuje celá řada. Liší se liší specifickými projevy a způsoby, jak ovlivňují každodenní život postižených jedinců.

Nejběžnějším druhem fobie je ta, která vede k obavám z otevřených prostor, nepříjemně velkého davu lidí nebo situací, z nichž není jednoduché uniknout. Lidé postižení touto fobií mohou cítit bezpečí pouze v místech, která znají. Často se tedy vyhýbají situacím, které by je mohou vyvést z komfortní zóny.

Dalším běžným typem fobie je extrémní strach z uzavřených prostor, jako jsou výtahy, místnosti bez oken nebo těsná místa. Lidé trpící tímto druhém fobie mohou na podobných místech prožívat panické ataky. Jakýkoli pocit uzavřenosti se proto snaží velkým obloukem obejít. 

Existují fobie, které jsou poměrně specifické. Jsou zaměřené na konkrétní objekty nebo situace, jako například strach z pavouků, hadů, výšek nebo létání. 

Často jde o fobie, které se zcela vymykají logice a nehrozí z nich reálné nebezpečí. Přesto pro někoho mohou znamenat nepředstavitelnou hrozbu. 

Jak dobře je znáte? 

Lidé trpící fobiemi zažívají návaly úzkosti nebo panického strachu. A to kdykoli, když jsou vystavení svému spouštěči.

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Dalším spouštěčem nepřiměřených strachu mohou být fobie z veřejného vystupování, setkávání se s novými lidmi nebo situace, kde vás mohou hodnotit ostatní. Obecně platí, že člověk postižený fobií trpí nejen po psychické stránce, často také po té sociální.

Fobie nejsou projevem slabosti nebo nedostatku vůle. Jde o vážný psychický problém, který je třeba řešit s odborníkem. V boji proti fobiím může pomoci kognitivně-behaviorální terapie, která postiženým pomáhá změnit jejich myšlenkové vzorce a postupně se vystavovat strachům, které mají. To činí fobii více snesitelnou. 

Kvíz: Jak se vyznáte v názvech fobií?

neocentrum.cz, www.cpzp.cz, www.wikiskripta.eu