Milovaná i nenáviděná

Fyzika je předmětem, který buď milujete, nebo se mu snažíte obloukem vyhýbat. Přesto její důležitost nelze opomenout. Fyzika nás učí základním principům toho, jak na tomto světě fungujeme. 

Fyzika zahrnuje několik důležitých pojmů. Jedním z nich je například hmotnost. Jde o množství hmoty obsažené v objektu a měří se v kilogramech. Hmotnostní síla, která působí na objekt v důsledku gravitace, se měří v newtonech. Táhne nás směrem ke středu Země, a to je důvod, proč padáme na zem, když vyskočíme.

Další fyzikální veličinou je síla. Když na objekt působí síla, může se pohybovat nebo změnit svůj tvar. Zákon zachování hybnosti říká, že celková hybnost uzavřeného systému zůstává konstantní, což znamená, že pokud jeden objekt získá hybnost, musí jiný objekt ztratit hybnost stejné velikosti.

Neopomenutelným fyzikálním prvkem je světlo. Elektromagnetická vlna, která nám umožňuje vidět svět okolo sebe. Světlo se šíří rychlostí 299 792 458 metrů za sekundu. 

Zvuk je mechanická vlna, která se šíří vzduchem, vodou nebo pevnými látkami. Zvuk je také velmi důležitý, protože nám umožňuje komunikovat a vnímat vše kolem nás.

Vyznáte se?

Další fyzikální veličinou je elektřina. Ta je definována jako souhrn projevů elektrostatického pole a elektrodynamických jevů včetně elektromagnetismu.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Je to energie, kterou využíváme v našem každodenním životě. Elektrický proud je pohyb elektrických nábojů a může být generovaný třením, bateriemi nebo solárními panely. Magnetismus je síla, která působí mezi magnety a železnými předměty. 

Opomenout nelze ani teplotu. Míru průměrné kinetické energie částic obsažené v látkách. Čím vyšší je teplota, tím rychleji se částice pohybují. Teplo je forma energie, která se přenáší z horkých objektů na studené. 

Fyzikální veličiny ovlivňují náš každodenní život. I proto je důležitá výuka fyziky už na základní škole. Znalosti o hmotnosti, síle, světle, zvuku, elektřině, magnetismu, teplotě a teple mohou pomoci studentům lépe porozumět světu, ve kterém žijeme.

Kvíz: Fyzika pro základní školy. Otestujte se!

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.fyzika007.cz, edu.ceskatelevize.cz